V průběhu akce veterinární inspektoři ve všech krajích odebrali 157 vzorků drůbežího masa a masných výrobků a uskutečnili přibližně 900 různých vyšetření. Vzorky pocházely ze zásilek z pěti zemí EU, Rakouska, Německa, Polska, Maďarska a Nizozemí, a pak také Brazílie.

V Ústeckém kraji bylo všech šest vzorků vyhovujících.

Kontroly prověřovaly rezidua zakázaného metronidazolu, dále chloramfenikolu a některých dalších léčiv. Tato vyšetření v ČR zajišťuje Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně a dále pak ve Státních veterinárních ústavech v Praze, Jihlavě a Olomouci.

Nadlimitní množství antibiotika doxycyklinu bylo zjištěno vPardubickém kraji v zásilce 1200 kg mražených stehenních řízků dodaných polskou firmou. Následovala opatření, jako pozastavení prodeje, stažení z tržní sítě a samozřejmě zahájení správního řízení.

Zjištěný léčivý přípravek se používá k léčení respiratorních onemocnění v chovech drůbeže. Vždy však musí být dodržena tzv. ochranná lhůta, aby nedošlo ke kontaminaci masa a masných výrobků.

Je to zatím jediný nevyhovující výsledek v rámci mimořádné kontrolní akce.

Další výsledky a informace jsou průběžně přístupné na veřejných webových stránkách (www.svscr.cz v sekcích „Tiskové zprávy" a „Výsledky kontrol mapy" pod označením MKA drůbeží maso z dovozu).