Parkoviště chce vybudovat společnost Bus.Com na svém pozemku na místě bývalého autobusového nádraží, které loni zrušila (psali jsme zde).

„Rada požaduje posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. velká EIA), protože na něj může mít významný vliv z hlediska nárůstu emisí a hlukové zátěže," potvrdil radní Pavel Dlouhý.

Dalším požadavkem rady je zpracování hlukové a rozptylové studie, která bude řešit nejen vlastní terminál, ale i dopady vtažení kamionové dopravy do centra města na dopravních trasách. A to včetně zohlednění nárůstu pojezdů linkových autobusů na náhradní stanoviště v důsledku zrušení autobusového nádraží.

Podle záměru firmy by na bývalém autobusovém nádraží mělo vzniknout 28 parkovacích míst, počítá, že denně se tu otočí 14 autobusů a 56 kamionů. Provoz má být nepřetržitý.

S územním plánem záměr v souladu je, uvedená plocha je v něm vymezena pro dopravní infrastrukturu. Ještě před jeho schválením v prosinci minulého roku se sama firma snažila o změnu, chtěla ji vymezit pro komerční využití, ale neuspěla.

Autobusové nádraží už obnovovat nehodlá. „Nikdo ho nepotřebuje. Náhradní zastávky jsou dostačující," tvrdí předseda představenstva Bus.Comu Pavel Knecht.

Cestující v tom nejsou jednotní. „Pro dojíždějící z okolí je autobusové nádraží nezbytné," uvedla například Hana Šenkýřová. Zatímco Adamu Krejzovi více vyhovuje současný stav. „Nemusím se nikam přemísťovat. Z městského autobusu přestoupím do linkového na jedné zastávce. Je to pohodlnější."

Město podle Dlouhého chtělo, aby firma umožnila autobusový provoz alespoň na malé části bývalého nádraží, ale neuspělo. Stejně jako prý ani s požadavkem, aby mu předložila vizualizaci toho, jak si představuje území využít.

„Komerční je široký pojem, také by to mohla být tržnice nebo supermarketový hangár. Tato plocha si ale zaslouží důstojnější využití," řekl.

Odstavování kamionů tady chce město zabránit za každou cenu. Když se mu to nepovede prostřednictvím EIA, tak regulací dopravy nebo i stavební uzávěrou pro tuto lokalitu.

David Daduč z občanského sdružení Stop tunelům souhlasí, že parkoviště náklaďáků v centru je zvěrstvo, ale jednu výhodu by takové využití podle něj přece mělo. „Kdykoli by bylo snadné plochu využít jinak. Kdežto kdyby zde vyrostl nějaký nepovedený objekt, tak už by se nedalo dělat nic," poznamenal.

A dodal, že pokud se zrealizuje projekt zvažovaný na ministerstvu dopravy, tak by vedle západního nádraží mohla vzniknout nová stanice rychlé železnice. „A pak by právě spojení od Fora přes bývalé autobusové nádraží k této stanici mohlo být pro centrum velmi významné," míní.