Odvázat lodní lano, správně nastavit kormidlo a vyrazit po hladině. Loďař Martin právě vyplouvá z Velkých Žernosek na Litoměřicku na poklidnou projížďku po řece Labi.

„Je to sport i relax v jednom, lodní turistika v současnosti zažívá obrovský boom. Tolik lodiček, kolik teď brázdí Labe, nikdy předtím nepamatuji,“ řekl Martin.

O nárůstu počtu malých plavidel svědčí i statistiky Státní plavební správy ČR (SPS). V roce 2010 jich bylo v České republice 12 561, v loňském roce se jejich počet přehoupl přes 18 tisíc. Není proto divu, že Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) dbá na kvalitní zázemí. V Malých Žernosekách proto chystá výstavbu veřejného přístaviště pro 18 malých rekreačních plavidel dlouhých do 20 metrů.

Malé Žernoseky jsou podle mluvčího ŘVC Jana Bukovského atraktivním místem pro zastavení lodí během dovolené či víkendové plavby. „Nové přístaviště doplňuje souvislou síť současných a dalších připravovaných přístavišť tak, aby kromě vlastní plavby lodí bylo možné s lodí bezpečně přenocovat nebo přes den zastavit a navštívit okolí. Bez dostatečně husté sítě přístavišť atraktivní rekreační plavba nefunguje,“ sdělil Bukovský.

Příkladem je podle něj Baťův kanál na Moravě, kde až po vybudování veřejných přístavišť začal boom soukromých půjčoven lodí a dnes tuto vodní cestu navštíví 90 tisíc lidí ročně. „Labe je krásnou vodní cestou, kde je ale jen málo míst na bezpečné zastavení a vystoupení na břeh,“ dodal mluvčí.

Stavět by se mohlo příští rok

Výstavba přístaviště vyjde zhruba na 50 milionů korun, peníze půjdou ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Územní rozhodnutí bylo vydané už v roce 2014, nicméně mu zabránila novelizace zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, kdy pro tento typ staveb se musí nově uskutečnit toto posouzení EIA. Jeho závěry se zapracují do dokumentace pro stavební povolení a požádáme o vydání stavebního povolení. V závěru roku 2020 bychom rádi začali stavbu,“ doplnil Bukovský. Připomínky k výstavbě přístaviště mohou lidé zasílat na krajský úřad až do 18. září.

Aktuálně mají stavební povolení také chystaná přístaviště ve Štětí, v Roudnici nad Labem či v Ústí nad Labem v Brné. „Po vyřešení administrativních záležitostí plánujeme na přelomu letošního a příštího roku zahájit výběrové řízení na zhotovitele staveb a v roce 2020 je vybudovat. Další přístaviště se projektují v Děčíně a ve Hřensku,“ informoval Bukovský.

V současné době ŘVC spravuje veřejná přístaviště v Ústí, v Dolních Zálezlech, Libochovanech, Lovosicích, Nučnici a Libotenici.

Jak doplnil loďař Martin, mít svou kocábku je pěkný, ale velmi drahý koníček. „Starší lodě se dají pořídit včetně vleku, což je nedílná součást pro její ustájení, od 80 tisíc korun. Potřebujete také průkaz tzv. vůdce malého plavidla,“ přiblížil Martin, který letos zahájil už svou desátou sezonu na Labi.

„Je to takový řidičský průkaz s tím rozdílem, že se loď neřídí, ale vede. Zkoušky jsou podle mě i přísnější než na auto. Pro lodníky, vůdce malých plavidel i kapitány pak platí stejné podmínky jako pro řidiče na silnici,“ podotkl Martin.

Důležitá je praxe

Řádově je v České republice vydaných zhruba 170 tisíc nejrůznějších průkazů, které SPS eviduje. Průkazů vůdce malého plavidla je 88 595, vůdce rekreačního plavidla 46 286. SPS několikrát do roka vypisuje zkouškové termíny.

„Před rokem 2015 bylo pro vydání průkazu nutné pouze úspěšné absolvování testu. Pokud chtěl mít žadatel výkon motoru u lodi vyšší než 100 kW, tak musel udělat i praktickou zkoušku před naším úřadem. Od roku 2015 se to změnilo, omezení výkonu motoru je 20 kW a pokud chce vyšší, tak musí získat praxi u školitelů,“ vysvětlila zástupkyně ředitele Státní plavební správy Děčín Hana Urbanová.

V roce 2018 SPS evidovala celkem 21 plavebních, 19 malých a dvě velké kolize. Velká nehoda se odehrála například vloni v říjnu na Máchově jezeře při jachetních závodech. „Fotografka a současně rozhodčí závodů vypadla při plavbě na nafukovacím člunu přes jeho bok do vody, následkem čehož utonula,“ uvedla výroční správa SPS za rok 2018.