Navíc v domě na Mírovém náměstí, jež je centrem městské památkové rezervace, mají možnost milovníci umění spatřit v Galerii a muzeu litoměřické diecéze to nejzajímavější z biskupských sbírek. Ale moderní umění v kostele? I takové spojení tady naleznete.

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích v bývalém kostele Zvěstování Panně Marii v Jezuitské ulici minulý měsíc zahájila letošní výstavní sezonu výstavou předního českého výtvarníka Aleše Lamra. Vernisáž výstavy v bývalém jezuitském kostele se uskutečnila 13. června a od té doby mohly obdivovat působivé spojení vnitřku majestátního historického objektu a umělcových děl již desítky návštěvníků.

Bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii je významnou památkou barokní architektury postavenou v letech 1701-1731 Octaviem Broggiem. Galerie využívala odsvěceného kostela v letech 1965-1975 jako depozitáře a restaurátorské a truhlářské dílny. Roku 1975 byl bývalý kostel předán Okresnímu národnímu výboru v Litoměřicích, který jej začal adaptovat pro účely okresního archivu.

Roku 1992 byl předán zpět do užívání Severočeské galerii výtvarného umění. Ta zde spolu s Nadací Symposion uspořádala čtyři ročníky výtvarných sympozií: Baroko a dnešek a Otevřený dialog. www.galerie-ltm.cz

„Vše je velice citlivě zakomponováno do barokní architektury, a barevností Lamrových velkých pláten je tak kostel, jehož interiér je zdevastovaný, rozehrán citlivou instalací. V té se odráží zcela jistě i zkušenost, kterou Aleš Lamr s realizacemi v architektuře má," říká ředitel Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích Jan Štíbr, který je společně s Alenou Beránkovou kurátorem této výstavy.

Pro Lamrovu tvorbu je příznačné ovlivnění pop-artem, nejvýraznější charakteristikou jeho děl je barva a jasné barvy budou o to silněji působit i v prostorách bývalého jezuitského kostela. Na litoměřické výstavě je tvorba Aleše Lamra prezentována jak obrazy, tak i objekty. Díla jsou v prostoru bývalého chrámu instalována tak, aby bylo dosaženo jejich komplexnějšího účinku na diváka, aby více promlouvala jejich hravost, veselost, ale i skryté duchovní reflexe.

Kdo je Aleš Lamr Narozen 12. června 1943 v Olomouci v rodině usazené v několika generacích v Litovli, z rodu kamnářů a keramiků, kteří jsou v tomto oboru dodnes činní. V letech 1960 64 vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu, oddělení prostorového výtvarnictví v Brně, u prof. J.A. Šálka. V letech 1964-66 mohl v době vojenské služby pracovat jako výtvarník. Potom byl krátce na Barrandově u filmu jako asistent režie. Od roku 1968 byl registrován v tehdejším SČVU, nyní v Unii výtvarných umělců jako volný výtvarník. Významnější cesty do ciziny uskutečnil v letech 1969 do Švédska, 1975 do Francie, 1979 do USA, potom častější cesty po západní Evropě. Je činný také jako grafik, sochař, ilustrátor a keramik a realizoval řadu významných prací v architektuře. Je držitelem celé řady ocenění a je svými díly zastoupen ve významných galeriích doma i ve světě, ale i v soukromých sbírkách.

Bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii je otevřen v době konání výstav denně mimo pondělí od 11 do 17 hodin. Výstava Aleš Lamr Nebeská setba zde bude přístupná do 4. srpna.