Již potřetí podporuje Skupina ČEZ mladé nadějné matematiky a fyziky ze základních a středních škol. Se začátkem školního roku totiž odstartovala i 62. ročník Matematické a 54. ročník Fyzikální olympiády, přičemž ti, co se probojují do celostátního finále, dostanou příležitost reprezentovat Českou republiku v mezinárodní soutěži. Zároveň tím získají možnost finanční podpory svého dalšího vzdělávání v těchto přírodovědných oborech. Skupina ČEZ je generálním partnerem obou olympiád.

Vítězové změří síly s konkurencí z celého světa

Žáky základních a studenty středních škol čekají nejprve matematická a fyzikální klání ve školních kolech. Nejúspěšnější z nich se pak mohou probojovat až do toho celostátního. Jeho vítězové se poté střetnou se stejně zdatnou konkurencí z celého světa. Že na tom není naše republika, co se týče nadějných talentů, nejhůře, dokazují přitom loňské úspěchy českých studentů. Z poslední Mezinárodní fyzikální olympiády v Estonsku přivezli čeští studenti celkem pět medailí a nejlepší matematici vybojovali na mezinárodním klání v Argentině dvě medaile a čtyři čestná ocenění.

„V olympiádách již více než 60 let vynikají talentované děti. Samotné nadání ovšem k jejich úspěchu nestačí. Je za ním vidět také řada hodin poctivého počítání a studia. Vítězství i finanční odměna od partnera soutěže je pochopitelně pro ně dobrou motivací," říká za pořadatele olympiád Josef Kubát, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků.

Nejlepší čeká i finanční odměna na další vzdělávání

Již třetím rokem přispívá na organizaci obou olympiád Skupina ČEZ, která rovněž věnuje vítězům celostátních kol finanční odměnu na další vzdělávání. Školy, jež své žáky na obě náročné a prestižní soutěže připravují, mohou navíc v další soutěži získat Oranžovou učebnu. Vítězná škola totiž obdrží až 200 000 korun na pořízení nové či modernizaci stávající učebny fyziky, chemie a technických předmětů.

„Jako průmyslově zaměřená firma si uvědomujeme, že energetika a další technické obory budou potřebovat co nejvíce mladých techniků. Spolupráce s Jednotou českých matematiků a fyziků je pro nás jednou z cest, kterými chceme zvýšit zájem dnešních studentů o tyto obory. Věříme, že i letos se do olympiád zapojí co nejvíce škol. Motivací pro pedagogy a studenty může být právě i šance získat prostředky na zakoupení kvalitních školních pomůcek a jiného vybavení učeben přírodovědných předmětů " dodává k tomu Pavel Puff, manažer útvaru Strategický nábor Skupiny ČEZ.

Učebnu už mají na libereckém gymnáziu

Zmodernizovanou učebnou fyziky se tak například může už rok chlubit Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci. Příspěvek ve výši 199 004 Kč na nové pomůcky škola získala od Skupiny ČEZ právě za účast a dobré výsledky svých studentů v matematické a fyzikální olympiádě. Učitelům už druhý školní rok ulehčují přípravu na hodiny i samotnou výuku didaktické pomůcky, jako jsou například Lecherovo vedení, Teslův transformátor, dataprojektor, počítače a podobně.     

Talentovaným studentům pak moderní pomůcky pomáhají v kvalitní přípravě na další ročníky soutěže. Letos podobný příspěvek ve výši 200 000 korun získalo českobudějovické gymnázium Jírovcova, jehož studenti se obou olympiád zúčastnili v minulém školním roce. O možnost zmodernizovat si učebnu prostřednictvím příspěvku od Nadace ČEZ se přitom ucházelo 58 základních a středních škol a mezi 15 nejlepšími nakonec rozhodl los.

Dohoda byla uzavřena v roce 2010

Skupina ČEZ s organizátory matematických a fyzikálních olympiád uzavřela dohodu o pětiletém partnerství v roce 2010. Spolupráce zahrnuje hlavně finanční podporu pro kvalitnější organizaci soutěže, všeobecnou podporu koordinátorů a dosažení větší motivace soutěžících. Technické vzdělávání ovšem podporuje již od roku 1992.

Je tady vzdělávací program Svět energie

„V rámci našeho vzdělávacího programu Svět energie připravujeme studijní materiály pro všechny typy škol, rovněž zapojujeme naše odborníky do výuky na vysokých školách. Pedagogům pak nabízíme účast na odborných seminářích, na nichž se dozvědí, jak zajímavě a poutavě učit fyziku a další přírodovědné předměty. Společnost rovněž aktivně spolupracuje se středními a vysokými technickými školami při zvyšování kvality výuky, přičemž s budoucími techniky navazuje spolupráci již v době studia," uzavírá Marie Dufková, koordinátorka vzdělávacího programu Skupiny ČEZ.

Co je matematická  olympiáda a kde proběhly poslední mezinárodní soutěže

Matematická olympiáda (MO) je oborová olympiáda pro žáky základních a středních škol, v níž mají za úkol vyřešit v několikahodinovém limitu několik příkladů zaměřených na schopnost logického úsudku. Výsledkem často není číslo, ale důkaz, v každém případě se žádá podrobné zdůvodnění myšlenkového postupu.

MO se stala vzorem pro podobné oborové soutěže, jako je fyzikální, biologická, chemická nebo astronomická olympiáda, je z nich také nejstarší — ve školním roce 2012/2013 se koná 62. rokem. Tolik základní informace na cs.wikipedia.org.

MO má vlastní webové stránky (https://www.math.muni.cz/~rvmo/), na nichž se dočtete kromě toho, jak dopadlo minulé republikové finále soutěže, mimo jiné také o Mezinárodní matematické olympiádě, která se uskutečnila  ve dnech 8. – 16. 7. 2012 v argentinském městě Mar del Plata. Čeští reprezentanti na ní  vybojovali stříbrnou a bronzovou medaili.
Středoevropská matematická olympiáda byla zatím poslední velkou akcí, na níž se čeští zástupci prosadili. Tato soutěž deseti víceméně středoevropských zemí proběhla 6. – 12. září ve Švýcarském městečku Solothurn. Čeští účastníci vybojovali tři bronzové medaile. Byl mezi nimi i Štěpán Šimsa z Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích.