Lípa malolistá z Krupky Unčína je letošním finalistou za Ústecký kraj v celostátní anketě Strom roku. Stejně jako u dalších jedenácti finalistů budou moci jejich navrhovatelé peníze získané anketou použít k odborným ošetřením stromů, novým výsadbám nebo vytvoření informačních materiálů o stromech. Podle toho, co si sami zvolili.

V pravidlech soutěže totiž poprvé dochází ke změně. „V letošním roce jsme poprvé změnili pravidla ankety. Znamená to, že nově každý, kdo pošle konkrétnímu finalistovi DMS nebo zakoupí hlasovací arch, zároveň přispěje na péči o tento strom nebo o stromy v jeho okolí. Pokud se tedy podaří pro strom nasbírat dost hlasů, budou mu moci navrhovatelé například dopřát ozdravnou kúru nebo v jeho blízkosti vysadit další stromy," říká koordinátorka ankety Hana Rambousková z Nadace Partnerství.

Už od soboty 15. června může veřejnost podpořit dvanáct finálových stromů, které letos soutěží o titul Strom roku 2013.

Nadace Partnerství pořádá anketu Strom roku již dvanáct let. V průběhu této doby obdržela více než 1000 návrhů na Strom roku a do hlasování se zapojilo více než 436 tisíc lidí. Hlasující v anketě přispěli na výsadbu a ochranu stromů v naší zemi částkou větší než 1,8 milionu korun. Úspěšný model ankety se nadaci podařilo zavést také do dalších evropských zemí. Vítězové národních kol v těchto zemích pak postupují do mezinárodní ankety nazvané Evropský strom roku.

Anketa je charitativní akcí, a proto je hlasování zpoplatněné. Přízeň jednotlivým stromům je možné vyjádřit zasláním DMS nebo podpisem na hlasovací arch. Čísla DMS pro jednotlivé finalisty, hlasovací archy, příběhy i fotografie stromů a další informace jsou dostupné na www.stromroku.cz. Oblíbenou anketu letos již podvanácté pořádá Nadace Partnerství.

Jak podpořit „svého" finalistu?

Můžete zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS STROM1-12. To podle čísla přiděleného každému stromu na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, stromy obdrží 27 Kč. Druhou možností je sbírat hlasy na zpoplatněné hlasovací archy, které umožňují zapojit do ankety větší množství lidí. Cena jednoho archu je 60 Kč a vejde se na něj 20 podpisů.

Mezi dvanáctkou finalistů je i třistaletá lípa malolistá s obvodem kmene 636 centimetrů. Najdete ji v Krupce, městské části Unčín, na křižovatce ulic Soběchlebská a Revoluční. Pro unčínskou lípu, která ve finále dostala číslo 12, tak můžete na číslo 87 777 poslat svůj hlas ve tvaru DMS STROM12.

Přežila bitvu čtyř císařů u Chlumce

Lípu s největší pravděpodobností vysadili na přelomu 17. a 18. století. V raném věku zažila a přežila bitvu čtyř císařů francouzského, rakouského, pruského a ruského nazvanou podle nedalekého Chlumce.

„Od napoleonských válek až do konce druhé třetiny 19. století poskytovala lípa stín zákazníkům poštovní stanice, u níž se přepřahávali koně táhnoucí poštovní vozy na hřeben Krušných hor po trase Vídeň Praha Drážďany Berlín. Pod stromem odpočívali až do začátku 20. století také hosté nedalekých teplických lázní, kteří se tímto směrem vydávali na blízký hrad Kyšperk. Ocenění hodné je zejména hrdinské vzdorování lípy útrapám dnešní doby znečištění vzduchu, automobilové dopravě i výstavbě komunikací," napsal o stromu její navrhovatel, občanské sdružení Zdraví pro Krupku.

Hlasování potrvá až do 10. října

„Rozhodování o Stromu roku 2013 potrvá až do 10. října. Výsledky vyhlásíme 18. října u příležitosti oslav Dne stromů. Vítězný strom kromě titulu navíc získá poukaz na arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia a bude reprezentovat Českou republiku v mezinárodní anketě Evropský strom roku," uvádí Hana Rambousková.

Dosavadní finalisté z Ústeckého kraje a jejich umístění v celostátní anketě:2002 - 2. místo: Nepomyšlská lípa (lípa srdčitá), obec Nepomyšl, stáří 320 let
2003 - 5. místo: Chlumecký dub (dub), Chlumec u Ústí nad Labem, 100 let
2004 - 7. místo: Buk v Budlíně (buk lesní), Žerotín u Loun, 150 let
2005 - 12. místo: Lípa v Radonicích (lípa malolistá), náměstí v Radonicích, 200 let
2006 - 11. místo: Varnsdorfská hruška (hrušeň obecná), Truhlářská ulice ve Varnsdorfu, 100 let
2009 - 10. místo: Žeberská lípa (lípa velkolistá), nedaleko Kundratické myslivny u Vysoké Pece na Chomutovsku, 700 let
2010 - 5. místo: Borovice v blízkosti ZŠ v Duchcově na Teplicku, 60 let
2011 - 12. místo: Alej na Kamenném vrchu v Chomutově (37× dub letní, 2× lípa malolistá), 70 - 200 let
2012 - 7. místo: Dub letní v Proboštově na Teplicku, 300 let

Cílem ankety Strom roku je pomoci pečovat o stromy v regionech, ale také upozornit na zajímavé stromy jako na přírodní i historické dědictví, které je potřeba chránit. Všechny finálové stromy mají silný příběh nebo historií spojenou s místem, ve kterém rostou. Jsou mezi nimi památné stromy úctyhodného věku opředené pověstmi i stromy, které poskytují úkryt milencům nebo ochraňují obyvatele ve své blízkosti před povodní. „Anketou se snažíme ukázat na pouto mezi stromy a lidmi, proto je příběh stromu jedním ze zásadních kritérií, podle kterých porota finalisty vybírá. Letos porotci postupující stromy vybírali z 53 došlých přihlášek," doplňuje na závěr Hana Rambousková.

Anketu Strom roku 2013, jejímž mediálním partnerem je Deník, spolufinancuje Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí.