Zimní stadion, kde čpavek chladí led, nebyl vybrán náhodou. V případě masivního úniku by představoval závažné ohrožení pro své okolí.

Jakmile senzory zachytily cvičný kouř, šlo to ráz na ráz. Otevřely se klapky na střeše, ventilátory hnaly dovnitř čerstvý vzduch a hlásiče spustily poplach. „Hysterky, ven!“ zavelel jeden člen štábu řídícího zásah na dívky ze střední pedagogické školy v rolích figurantek. Brzy už se na stadion prohoukaly dvě plně naložené hasičské liazky, po nich přisvištěli i dobrovolníci, erzety, městští a státní policisté a všichni začali koordinovat simulaci vážného zásahu.

Studentky nedostaly "ulejvárnu" zadarmo. Ty pomalejší z nich zkropili hasiči-šprýmaři vodou během toho, co stavěli čpavku do cesty vodní clonu a dekontaminační kabinu.