Do jejich korun se vyšplhají certifikovaní Evropští arboristé a veřejnosti předvedou, jak se větve správně prořezávají nebo jak se instalují vazby.

V Jiříkově, Roudnici a ve Štětí

Mezi třiadvacítkou vybraných stromů z celého Česka jsou také tři, které rostou na území Ústeckého kraje.

Javor stříbrný v obci Jiříkov je jedním z několika málo jedinců tohoto druhu a této velikosti na celém Šluknovsku. Jeho stáří se odhaduje na 180 až 220 let a byl kdysi vysazen v blízkosti bývalého zámečku rodu Harrachů.

Vzhledem ke své poloze v centru obce se tedy stal svědkem několika významných historických událostí, například povýšení Jiříkova na město v roce 1914.

Kromě tohoto stromu z Děčínska se dočkají odborného ošetření i dva na Litoměřicku.

Bezděkovská lípa v Roudnici nad Labem dokladuje historii základní školy v Jungmannově ulici, kde se vystřídalo několik generací Roudničanů. Jde o jedince, který je vzhledem ke svému vzrůstu dominantou lokality a má vysokou společenskou hodnotu.

V nedalekém Štětí si zase cení pětikmenné lípy. „Z dochovaným dokumentů lze odhadovat, že byla lípa vysazena k památce padlých vojáků z prusko-rakouské války v roce 1866. Lípa patří k nejstarším ve městě," vysvětluje její přihlašovatel Vojtěch Plecháč.

Proč mají zásah provádět odborníci

Cílem stromolezců bude zlepšit zdravotní stav stromů a zvýšit jejich bezpečnost pro okolí. Upozorní také, proč je z hlediska budoucnosti stromů zásadní, aby zásahy prováděli zkušení odborníci.

Projekt ukázkových ošetření letos běží již šestým rokem díky spolupráci Nadace Partnerství, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu o. s., Mendelovy univerzity v Brně a finanční podpoře Lesů ČR.

Co se u stromů hodnotilo?

K odbornému ošetření obce, školy, spolky a další organizace přihlásily celkem 44 stromů. Všechny stromy nejdříve na podzim navštívili studenti a odborníci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

„Úkolem našich studentů bylo zhodnotit zdravotní stav, vitalitu, perspektivu i provozní bezpečnost všech přihlášených stromů a navrhnout vhodná opatření ke zlepšení situace. Zpracovaný posudek pak mohou majitelé stromů i arboristé využít jako podklad pro budoucí péči," říká Jaroslav Kolařík z Mendelovy univerzity.

Po zhodnocení stavu stromů komise vybrala 23 stromů k ukázkovým ošetřením. Na vlastní náklady je v jarních měsících provede 35 stromolezců, kteří vlastní certifikát European Tree Worker (Evropský arborista) a do projektu se dobrovolně zapojili.

„Na stromech obvykle odstraňují suché, poškozené či nevhodně rostoucí větve, stabilizují je odlehčením koruny, případně instalací dynamické nebo statické vazby," objasňuje Šárka Weberová ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, která certifikované arboristy sdružuje.

Předcházet poškozením

„Považujeme za velmi důležité, aby se stromům rostoucím v zastavěných místech s častým výskytem lidí dostávalo pravidelné a hlavně profesionální péče. Pouze tak můžeme předejít poškozením, které mohou vést až k pokácení. V naší zemi však odborné ošetřování stromů ještě není samozřejmostí, a tak se snažíme obce s tímto způsobem péče více seznámit," shrnuje v závěru Hana Zuchnická, koordinátorka projektu Zdravé stromy pro zítřek.