Připomeňme alespoň dvě z řady aktivit ústecké zoo, s nimiž se mohou nejen její návštěvníci setkat.

Víte, jaké zvíře je luskoun, tomistoma nebo saola? Během pololetních prázdnin, od 1. do 3. února, mohou soutěžit školáci právě na téma kampaně na ochranu jihovýchodní Asie (více informací a přehled všech akcí na letošní rok naleznete na www.zoousti.cz). Právě saola se dostala do loga celoevropské kampaně, kterou vyhlásila Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) společně se Světovou unií pro ochranu přírody (IUCN) a Komisí pro záchranu druhů (SSC).

„Jedná se v pořadí o 10. kampaň EAZA, ke kterým se ústecká zoo připojuje od samého začátku. Kampaně jsou zacíleny buď na konkrétní ohrožené druhy zvířat, jako jsou tygři, nosorožci či obojživelníci, nebo na oblast vyžadující zvláštní pozornost, což je příkladně Madagaskar. Jihovýchodní Asie patří mezi oblasti s vysokou biodiverzitou, ale zároveň i oblast s největším počtem ohrožených druhů," vysvětlila Věra Vrabcová, tisková mluvčí Zoo Ústí nad Labem.

Cíle kampaně jsou jednak zvýšit povědomí veřejnosti v Evropě o ohrožených druzích jihoasijských zvířat, nashromáždit 750 000 eur na záchranné projekty a přispět ke snižování lovu a obchodu se zvířaty.

Plantáže střídají tropický prales

V posledních třiceti letech dochází ke kácení tropického pralesa zejména kvůli zakládání plantáží palmy olejné. Proto je dalším z cílů kampaně ovlivnit spotřebitelské chování Evropanů, neboť jeden ze zemědělských produktů palmový olej využívají zejména země Evropy a Severní Ameriky.

Podívejme se na důvody, proč jsou zvířata v jihovýchodní Asii ohrožena. Kvůli ekonomickému vzestupu oblasti, zemědělství, těžbě nerostných surovin a zvyšujícím se možnostem dopravy ztratila přirozené životní prostředí. Pak je tu ilegální lov a obchod s masem, kožešinami, kůžemi, trofejemi. Zvířata jsou lovena kvůli tradiční medicíně a chytána živá, aby sloužila jako domácí mazlíčci. Jejich životu nepřidá ani znečištění, tlak invazivních druhů, což má negativní vliv na ovzduší a vodní zdroje a vznik skleníkových plynů.

Kampaň se týká regionu se zeměmi Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur, Thajsko, Brunej, Vietnam, Laos, Myanmar, Kambodža, které jsou seskupeny do Sdružení států jihovýchodní Asie ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Další důležité kritérium kampaně říká, že druhy zvířat, jichž se týká, musí být zapsány v Mezinárodní knize ohrožených druhů v kategorii „ohrožený" nebo „kriticky ohrožený".

Desetikoruna z jednoho kusu

Po několik měsíců probíhal společný projekt neziskové organizace Asekol a Zoo Ústí nad Labem s názvem Věnuj mobil pomůžeš Zemi. Ten vznikl jako spojení iniciativy společnosti Asekol Věnuj mobil a ochranářského projektu Pesisir Balikpapan, jehož cílem je záchrana jedinečné oblasti v Indonésii.

Zapojily se tři školy i široká veřejnost, všichni do zoo nosili staré mobilní telefony. Společnost Asekol je zrecykluje a za každý věnuje ústecké zoo 10 korun. Dosud se vybralo 770 telefonů, díky čemuž na podporu ochranářského projektu poputuje téměř 8000 korun. Sběr mobilů pokračuje i letos, částka se tedy bude zvyšovat.

„Jsme rádi, že jsme nalezli dalšího partnera pro boj za záchranu tak vzácné oblasti jako je Balikpapan v Indonésii. Naším cílem je zvýšit povědomí o tomto ekosystému, zabránit hromadnému kácení stromů, výstavbě dálnic a dalším nebezpečným aktivitám devastujícím tropické pralesy," řekla Věra Vrabcová.

Darovat mobil a pomoci Zemi můžete i nadále. Vyhodit ho můžete do dvou speciálních nádob, které jsou umístěny v areálu zahrady.

Do loga kampaně byla vybrána saola (Pseudoryx nghetinhensis), tajuplný sudokopytník, který patří k nejsenzačnějším zoologickým objevům, protože byl popsán až v roce 1993. Je to endemit, který žije pouze v pohoří Annamite ve Vietnamu a v Laosu. V Mezinárodní červené knize ohrožených druhů je zapsán v kategorii „kriticky ohrožený", jeho počty se odhadují mezi 10 a 400 jedinci.

V ústecké zoo žijí: orangutan bornejský, gibon bělolící, kočka rybářská, tygr malajský, slon indický, anoa nížinný, majna Rothschildova, želva anámská, pangas dolnooký

Ve státech ASEAN se vyskytuje dalších 38 druhů zvířat, které ZOO Ústí nad Labem chová a jsou zaneseny v Červené knize.