V průběhu jarních měsíců se dočkají díky projektu Zdravé stromy pro zítřek odborné péče dvě desítky stromů z deseti krajů České republiky. Jsou mezi nimi také dva z Ústeckého kraje.

Evropští arboristé zamíří do Křešic a Šluknova

Obec Křešice na Litoměřicku totiž uspěla s projektem Naše kaštany. „Jírovec maďal roste spolu s dalšími dvěma stromy v místní části Třeboutice a jsou dochovaným zbytkem původní aleje. Stromy mají význam zejména pro třeboutické děti, protože v obci není jiný veřejně přístupný prostor. V létě je jírovce chrání před sluncem, na podzim slouží jako zásobárna kaštanů a v zimě jako startovní dráha pro jízdu na saních," napsali Křešičtí.

Odborné péče se dočká i lípa ve Šluknově, shodou okolností rovněž poslední dřevina z původní zámecké aleje, která vedla od náměstí k zámku a byla vysazena pravděpodobně na přelomu 18. a 19. století. „Je nejstarším stromem rostoucím v centru města Šluknov," zdůrazňuje se v žádosti, která odešla ze šluknovské radnice.

Ošetření, jejichž cílem je zlepšit zdravotní stav a zajistit bezpečnost stromů, zdarma provedou certifikovaní Evropští arboristé. Jde o ukázková ošetření, a tak stromolezci veřejnosti předvedou, jak se strom šetrně ořezává nebo jak se instalují bezpečnostní vazby.

U všech studenti a odborníci posoudili na místě stav

Zdravé stromy pro zítřek letos již po páté pořádá Nadace Partnerství, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. a Mendelova univerzita v Brně.

Podrobnosti o projektu, jehož hlavním cílem je podpora včasné a kvalitní péče o stromy, jsou dostupné na internetových stránkách www.zdravestromy.cz.

K ukázkovému ošetření obce, školy, spolky a další organizace přihlásily celkem 56 stromů. Všechny stromy na podzim navštívili studenti a odborníci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity.

„Na místě jsme posoudili stav stromů například z hlediska vitality nebo stability a doporučili zákroky, které by se měly provést. Naši studenti tak získali cennou praktickou zkušenost a majitelé stromů zase hodnocení, které mohou využít při budoucí péči. Všechna hodnocení je možné si prohlédnout na portále www.stromypodkontrolou.cz," říká Jaroslav Kolařík z Mendelovy univerzity.

Stromolezci stromy ukázkově ošetří na vlastní náklady

Ze všech přihlášených a ohodnocených stromů komise vybrala 20 stromů k ukázkovým ošetřením. Na vlastní náklady je provede 41 stromolezců, kteří vlastní certifikát European Tree Worker (Evropský arborista) a do projektu se dobrovolně zapojili. „Na stromech obvykle odstraňují suché, poškozené či nevhodně rostoucí větve, stabilizují je, instalují dynamickou nebo statickou vazbu a odlehčují jejich korunu," objasňuje Světlana Vávrová ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, která certifikované arboristy sdružuje.

„Stromy k ošetření jsme vybrali podle jejich zdravotního stavu a z něj vyplývající potřebnosti zásahu. Přihlíželi jsme ale také k významu stromu pro dané místo a komunitu. Některé z nich jsou památné, jiné zase k místu neodmyslitelně patří a tvoří jeho charakter," vysvětluje Hana Zuchnická z Nadace Partnerství. Hlavním cílem Zdravých stromů pro zítřek je zvyšování povědomí o důležitosti pravidelné a hlavně odborné péče o stromy, což v České republice stále ještě není samozřejmostí a v některých obcích a městech stromy ještě stále neodborně ořezávají například hasiči nebo pracovníci technických služeb.

Veřejnost může projekt podpořit zasláním DMS STROM na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, na péči o stromy půjde 28,50 Kč. Více se dozvíte na internetových stránkách www.darcovskasms.

Zdravé stromy pro zítřek jsou společným projektem Nadace Partnerství, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. a Mendelovy univerzity v Brně, který vznikl v roce 2009.

V rámci projektu všechny přihlášené stromy z celé republiky získávají posouzení zdravotního stavu a doporučení pro další postup.

Vybrané stromy pak obdrží ukázkové ošetření od arboristů s certifikátem European Tree Worker (Evropský arborista).

Cílem projektu je upozornit na důležitost včasného a hlavně kvalitního ošetřování stromů. Na péči o stromy se zaměřují také webové stránky, které vznikly díky finančnímu přispění společnosti Weleda.

www.zdravestromy.cz