Již přes rok probíhá v České republice mapování černých skládek prostřednictvím projektu www.ZmapujTo.cz, díky němuž bylo nahlášeno a do mapy zaneseno téměř 2 000 černých skládek, od malých „nepořádků" až po skládky obřích rozměrů, mnohdy obsahující i nebezpečné odpady, ohrožující zdroje pitné vody i zdraví lidí a zvířat. Skládku lze nahlásit velmi rychle a jednoduše pomocí mobilní aplikace pro „chytré" telefony, případně je to možné i prostřednictvím interaktivního webového formuláře.

„Po více než roce mapování černých skládek uzrál čas posunout se dále a s nasbíranými daty nějak smysluplně naložit. Vznikla tak myšlenka celostátní úklidové akce pod názvem Ukliďme Česko," sdělil jeden z autorů projektu Miroslav Kubásek.

Zrodilo se sdružení Ekosmák

Z tohoto důvodu bylo na jaře letošního roku založeno občanské sdružení Ekosmák, jehož cílem je uspořádat v květnu letošního roku jednorázovou úklidovou akci podle vzoru celosvětové iniciativy Let´s Do It! (Jdeme na to!), díky které již proběhly obdobné úklidové dny ve více než 100 zemích světa. Zúčastnilo se jich přes 8,5 milionu dobrovolníků.

JDEME NA TO!Jdeme na to! (Let's Do It!) je jedno z nejrychleji se rozšiřujících občanských hnutí v dějinách.
Hnutí vzniklo v roce 2008 v Estonsku, kde se 50 000 lidí zapojilo a společně odstranili 10 000 tun nelegálního odpadu z lesů, silnic a měst. Úklid celé země trval pouhých 5 hodin.
Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 8,5 milionu dobrovolníků.

„Naším velkým vzorem je Slovinsko, kde se v loňském roce podařilo organizátorům zapojit do úklidu země přes 400 tisíc dobrovolníků. Nemáme hned při pořádání prvního ročníku tak vysoké ambice, nicméně rádi bychom založili tradici každoročních úklidů, díky nimž by se nám podařilo naši zemi postupně vyčistit od nejhoršího nepořádku,"sdělil nám další z organizátorů akce Radek Janoušek.

Cílem organizátorů akce je však nejen uklidit naše okolí a ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce, ale v neposlední řadě také mediálně zviditelnit dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek a přispět tím k prevenci jejich vzniku. Černé skládky totiž v drtivé většině případů vznikají zbytečně z neznalosti občanů, kteří by odpady mohli bezplatně odevzdat do sběrného dvora či využít míst zpětného odběru, kam to obvykle mají blíže, než kdyby vozili odpady do přírody.

„Pro úspěšnou realizaci úklidové akce hledáme v současné době místní organizátory, dobrovolníky, sponzory, mediální partnery, zkrátka všechny, které myšlenka „Ukliďme Česko" oslovila a chtějí se do realizace projektu aktivně zapojit, nebo jej finančně či materiálově podpořit. Bez vás Česko neuklidíme!" vyzývají organizátoři.

První dobrovolníci ze severu

Jak Deníku sdělil Miroslav Kubásek, do 3. ledna se zatím přihlásila třicítka dobrovolníků z celé České republiky, z nichž tři jsou ze severních Čech.

Lidé z občanského sdružení Ekosmák čeká v následujících týdnech ještě hodně práce. „Musíme po právní stránce celou akci doladit, protože tu máme nový občanský zákoník, pravidla pro nakládání s odpady. Zatím z diskuzí vyplývá, že naše legislativa je velmi nepřátelská k akcím tohoto typu a někteří, co dříve skládky uklízeli, na to z tohoto důvodu již rezignovali a podobně," tvrdí Miroslav Kubásek.

V současnosti paralelně s tím vzniká manuál pro organizátory a dobrovolníky a v příštích týdnech by mělo dojít k jednání s firmami, zabývajícími se nakládáním s odpady, ale i s dalšími velkými firmami, jak kvůli podpoře projektu, součinnosti ale i finanční podpoře projektu. „Pak je tu spousta dalších kroků, jako například mediální propagace projektu, technické a organizační zajištění," dodává spoluautor projektu.

Úklid Česka proběhne ve dnech 16. a 17. května 2014. V pátek pro firemní a v sobotu pro ostatní dobrovolníky.

Podrobnější informace a možnosti zapojení naleznete na webu akce www.uklidmecesko.cz.

V projektu ZmapujTo.cz můžete hlásit dvěma způsoby

Je určen všem, jimž se nelíbí černé skládky v našich městech, vesnicích, v přírodě a především všem, kteří s tím chtějí něco udělat

close Mapování černé skládky pomocí mobilu. zoom_in

Česká republika - V Česku bude opravdu co uklízet! Projektu Ukliďme Česko předchází mapování černých skládek, o němž se můžete podrobnosti dozvědět na webu ekologického projektu ZmapujTo.cz. Právě ten se k mapování nelegálních skládek používá. Jeho cílem je boj proti nelegálním skládkám odpadu v České republice.

Je určen všem, jimž se nelíbí černé skládky v našich městech, vesnicích, v přírodě a především s tím chtějí něco udělat. Uživatel chytrého telefonu dokáže skládku nahlásit jednoduše a rychle díky mobilním aplikacím, případně můžete skládku nahlásit pomocí interaktivního webového formuláře. Úkolem projektu je přispět k řešení problému nelegálních skládek v České republice zpřístupněním moderní, efektivní a široce rozšířené platformy pro jejich monitoring.

Využijte mobilní aplikaci

Mobilní aplikace ZmapujTo je to jednoduchý nástroj pro hlášení nelegálních (černých skládek) a přeplněných kontejnerů (aktuálně je mobilní aplikace dostupná pro systémy Android a iPhone). Černou skládku jednoduše vyfotíte, v mapě vyznačíte, kde se přesně nachází (vaše GPS v mobilu přibližně určí místo skládky, vy toto umístění ale můžete pozměnit tak, aby odpovídalo skutečnosti), vyberete, jaký typ odpadů se na skládce vyskytuje a hlášení odešlete.

Obdobným způsobem probíhá i hlášení přeplněných kontejnerů (zde není potřeba kontejner fotit). Všechna hlášení se (po nezbytné kontrole zaslaných údajů) objeví v interaktivní mapě a dotčené obce pak mají možnost zaslané informace využít a nahlášený problém řešit.

Webový interaktivní formulář

Alternativně můžete využít i webový interaktivní formulář, pomocí něhož můžete skládky a kontejnery hlásit z pohodlí svého domova. Tento formulář můžete otevřít jak na počítači s běžným prohlížečem, tak by měl jít otevřít a použít i na vašem mobilním zařízení (smartphone či tablet).

Stačí zadat adresu: new.zmapujto.cz do webového prohlížeče na vašem přístroji.