Letos skauti s kasičkami vyrazí do ulic 7. října. Přispět lze ale i jinými cestami než během sbírkového týdne, například přímo na účet nebo prostřednictvím dárcovské DMS.

„Cílem veřejné sbírky Postavme školu v Africe je získat prostřednictvím kampaně dostatek peněz na stavbu další, v pořadí už patnácté školy v Etiopii. Jelikož jsem některé z těchto postavených škol letos v červnu navštívila, na vlastní oči jsem se přesvědčila, že naše práce má opravdu smysl," sdělila Alena Průšová ze společnosti Člověk v tísni.

Na všechny se nedostává, školy chybí…

Ne každé dítě v Etiopii může chodit do školy. Často prostě proto, že v jeho okolí žádná škola není. Etiopie je jednou z nejchudších zemí světa a polovina jejích obyvatel je negramotná.

„Budováním škol a vzděláváním místních učitelů se snažíme lidem pomoci dostat se ze začarovaného kruhu chudoby. Doposud jsme v Etiopii vybudovali 14 škol pro tisíce dětí. Tyto děti mají velkou šanci se ve společnosti dobře uplatnit a pozvednout tak její celkovou úroveň," zdůrazňuje Alena Průšová.

Úplně první, kterou Člověk v tísni v rámci sbírky Postavme školu v Africe zbudoval, byla škola v Asore, stojí na internetových stránkách www. clovekvtisni.cz. V malé vesničce poblíž jihoetiopské Alaby stojí již od roku 2005.

Osm let poté visí v kanceláři ředitele Workecho Shukury stále dopisy od skautů, které tehdy děti do Etiopie posílaly. „Chtěl bych poděkovat Člověku v tísni, skautům a České republice za to, že nám takto pomohli. Co tu škola stojí, mnoho se toho změnilo," říká pětatřicetiletý Workecho. A má pravdu.

Vydělávají si na budovy pro další ročníky…

„Původně tu Člověk v tísni ve spolupráci se Skautem postavil dvě nové budovy a jednu zrekonstruoval," vysvětluje ředitel. Dvě stě místních žáků ale mohlo vychodit jen první čtyři ročníky. Pokud chtěli pokračovat, museli chodit do jiných, často vzdálených škol.

Učitelé proto využili toho, že dostali od Člověka v tísni také celkem 9 hektarů pozemků, které využívají jako školní polnosti. „Pěstujeme hlavně teff. Ročně ho sklidíme kolem čtyř tun," vysvětluje Workecho. Za sklizeň škola utrží nějaké peníze na trhu, navíc místní lidé přispívají do společného fondu. Tímto způsobem si v Asore vydělali na stavbu dalších školních budov. Loni byla dokončena budova, která nyní slouží pro výuku 5. a 6. ročníku, a právě teď se staví nové učebny pro 7. a 8. ročník.

Některé způsoby jak lze přispět:- Převodem z účtu, který je veden v ČR:
222 444 555/0300 (ČSOB)
- Převodem z účtu mimo ČR:
CZ92 0300 0000 0002 2244 4555
- Pomocí DMS. Cena DMS je 30 Kč (na konto projektu Postavme školu v Africe bude připsáno 27 Kč). Více informací o DMS najdete na www.darcovskasms.cz
Jednorázová DMS: Pošlete DMS AFRIKA na telefonní číslo 87777.
DMS opakovaně každý měsíc: Pošlete DMS ROK AFRIKA na telefonní číslo 87777.
Službu lze zrušit odesláním textu DMS STOP AFRIKA.
- Přispěním do kasiček skautů: Během sbírkového týdne, který se letos bude konat od 7. října 2013, můžete v ulicích přispět skautům do kasiček.
- Více na www.skolavafrice.cz

Nově přistavěné objekty jsou budovány z místních materiálů, tedy především ze dřeva a hlíny, ale je skvělé, že lidé v Asore nejenže školu přijali za svou, ale jsou ochotní ji dále rozšiřovat. „V budoucnosti bychom chtěli přistavět ještě knihovnu," svěřuje se s plány Workecho.

V roce 2009 se Člověk v tísni do Asore vrátil a pomohl tu dokončit pět kilometrů dlouhé potrubí, přivádějící pitnou vodu z hloubkového vrtu přímo ke škole. Proto může vyučování pokračovat i v období sucha. Zejména dívky, které zde tradičně chodí s těžkými nádobami pro vodu, nemusí totiž kvůli náročné povinnosti přerušovat či dokonce ukončovat školní docházku.

Dnes ve škole studuje celkem 300 žáků. Učí se fyziku, matematiku, společenské vědy, výtvarnou výchovu, angličtinu a amharštinu.

Vzdělání, které děti dostanou v této škole, pak slouží celé jejich rodině. Rodiče dětí jsou často negramotní, jejich děti je učí nejen číst a psát, ale předávají jim také znalosti, které se naučily ve škole. Například jak lépe obdělávat pole.

Nová školní budova přijde na téměř dva miliony korun…

Budovy se staví z betonových tvárnic, z nichž každá stojí 50 korun. Celkový rozpočet na vybudování školy, včetně hygienického zázemí, je 1 900 000 korun. V tom ovšem není započteno vnitřní vybavení školy. Pro představu proto dodejme, že například jedna školní tabule přijde na 800 korun a lavice 1050 korun.

Pro stavbu další sbírkové školy vyšla z užšího výběru pěti míst vesnička Woininata. „Místo, kde bude škola stát, jsme pečlivě vybírali. Hlavními kritérii byla dostupnost vzdělání pro místní děti, možnost získat dobře přístupné stavební pozemky a ochota komunity spolupracovat, případně pomáhat se stavbou školy," říká Alena Průšová.

Polovina dětí z vesnice se teď do školy nevejde…

Woininata je malá farmářskou obec, kde žije 4 635 lidí. Místní si zde dříve postavili svépomocí a s použitím primitivních materiálů školu. Ta je však dnes v dezolátním stavu a navíc nedokáže pokrýt potřeby všech 1 183 místních dětí. Skoro polovina jich tak do školy nemůže chodit vůbec.

Navíc se žáci tísní v přeplněných třídách, kde jich někdy studuje dohromady až 75. Učí se na směny. Učebny jsou tmavé, bez elektřiny a přístupu k pitné vodě. Škole chybí adekvátní hygienické zázemí. Nejbližší pramen je vzdálen hodinu chůze.

Hotovo chtějí mít ve Woininatě ještě do konce roku…

Cílem vybudování nové školy ve Woininatě bude nejen umožnit zbývajícím dětem přístup ke vzdělání, ale také rozšíření výuky o 7. a 8. ročník. Doposud totiž děti po vychození šesti tříd musely zbývající dva roky docházet každý den pěšky pět kilometrů do nejbližší vládní školy. Mnoho z nich tedy nakonec nedostudovalo, protože kromě školy musí často vypomáhat rodičům s obstaráváním vody, dříví nebo s péčí o dobytek.

„Školu jsme začali stavět po skončení období dešťů a chtěli bychom ji mít hotovou do konce roku," uzavírá Alena Průšová.