Knihovna pro tyto účely využívá dobrovolníky.

„Máme jich k dispozici až 20. Ani jsme nečekali, že tolik lidí, od středoškoláků až po seniory, bude mít zájem u nás vypomáhat. Působí jako asistenti při našich akcích pro veřejnost, čtenářům pomáhají s orientací po knihovně, vyhledávají dokumenty. A také mohou donést knihy zájemcům, kteří si pro ně nezvládnou dojít a přečtené je pak zase za ně vrátit," uvedla knihovnice Ivana Pešková.

Ve zvukové knihovně tuto službu podle Jitky Hostičkové nabízejí již déle, zatím ji využívají dva nevidomí čtenáři. Dalším dvěma, přespolním, pak toto oddělení knihy posílá poštou. Zájemci přitom ani nemusí žádat o konkrétní titul. Stačí uvést oblíbeného spisovatele nebo žánr a knihovnice jim publikace sama vybere.

Donáškovou službu nyní knihovna nabízí například i seniorům, kteří už sami nemohou a nemají nikoho, kdo by jim do knihovny došel.

„Může to být i na přechodnou dobu. Třeba v zimě, kdy se lidé, kterým se hůře chodí, bojí vycházet, aby neuklouzli," řekla Ivana Pešková. Dobrovolníci jsou vyškolení a prokazují se průkazem s fotografií. Kromě toho knihovna nabízí seznámit čtenáře s dobrovolníkem, který k němu bude docházet, předem.

Zachránila život

Služba už se osvědčila i jinak.

„Právě donáška jednu čtenářku zachránila. Když k ní dobrovolnice přišla s knihami, nemohla se na ni doťukat. Zalarmovala tedy sousedy a přes balkon se dostali dovnitř. Našli ji nepohyblivou, zavolali záchranku a tím jí zachránili život," poznamenal ředitel knihovny Aleš Brožek.

Pro handicapované je určena také další novinka, a to zvětšovací kamerová lupa ve všeobecné studovně ve Velké Hradební ulici.

„Pomůcka má jednoduché ovládání a poskytuje komfortní možnost čtení i drobného písma. Její využití je bezplatné, a to i pro ty, kteří nejsou registrovanými uživateli. Prioritně je ovšem určena pro slabozraké čtenáře, informoval Miroslav Bünter.