Dovolat se na ni bude možné zatím každou středu a čtvrtek od 9 do 17 hodin. Finanční prostředky na její vznik a provoz od Nadace Sirius v rámci projektu Máme dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit získala Raná péče EDA, o.p.s .

Psychologická podpora rodinám

Linka EDA, jejíž číslo je 800 405 060, bude sloužit především jako psychologická podpora rodinám ve chvílích krize.

Střediska pro ranou péči PRO LIBERECKÝ KRAJ, DĚČÍN, RUMBURK A VARNSDORF:
Matoušova 406, 460 07 Liberec 7
Tel: 485 109 564, Mobil: 724 400 832, Fax: 485 115 060
e-mail: liberec@ranapece.eu
www.ranapece.eu
PRO ÚSTECKÝ KRAJ:
Trojická 2/387, 128 00 Praha 2
Tel, fax: 224 826 860, Mobil: +420 724 400 820
e-mail: praha@ranapece.eu
www.ranapece.eu/praha

Na linku se mohou obrátit členové rodiny, kteří se dozvědí například závažnou diagnózu či se musí vypořádat s následky těžkého úrazu dítěte. Zdravotní postižení totiž zasáhne nejen samotné dítě, ale také ty nejbližší, a to jak psychicky a fyzicky, tak i ekonomicky a sociálně.

Rodič je tak postaven do těžké životní situace, kdy se často musí umět rychle rozhodnout, jakou péči pro své dítě zvolit, kdo zůstane s dítětem doma či kdo o něj bude pečovat v případě trvalých následků.

Shánění speciálních pomůcek, speciální péče či úpravy bytu změní navždy život celé rodině. A především je rodina konfrontována s obavami, strachem a úzkostí o budoucnost dítěte, s nároky o péči o něj a s extrémně nejistou budoucností, která může ohrozit či zatížit celou rodinu.

Na nutnost zavést krizovou Linku EDA poukázal kromě odborníků také výzkum, který v loňském roce provedla Raná péče EDA mezi svými klientskými rodinami.

Dotazník byl zaslán 145 rodinám a celých 50 % respondentů uvedlo, že po narození dítěte s postižením vyhledali pomoc psychologa. Stejné procento rodičů se shodlo na tom, že pokud by tenkrát měli možnost zavolat na bezplatnou krizovou linku, určitě by tak učinili.

Co je to krizová intervence?

Krizová intervence je určena lidem v těžké životní situaci akutní i dlouhodobé. Jedná se o odbornou metodu práce v situaci, kterou klient prožívá jako nepříznivou, zátěžovou nebo ohrožující a kterou není schopen zvládnout za pomoci svého okolí a svými obvyklými vyrovnávacími strategiemi. Krizová intervence pomáhá zpřehlednit a strukturovat prožívání klienta. Jejím hlavním cílem je emoční zklidnění klienta, omezení či zastavení ohrožujícího nebo kontraproduktivního chování.

Linka EDA tedy představuje účinnou a zároveň méně finančně náročnou formu prevence. Krizová intervence nabízí podporu, pochopení a blízkost do problému nevtaženého člověka, který pomáhá klientovi najít nebo rozšířit inventář možných řešení, a to vše v bezpečném prostředí.

Nadstandardní službou, kterou linka bude v indikovaných případech nabízet, je možnost telefonické konzultace přímo s některými odborníky, jako jsou pediatr, dětský neurolog, oftalmolog, fyzioterapeut. Pokud bude rodičům například řečeno, že dítě potřebuje operaci, nicméně konečné rozhodnutí je na nich, budou se moci obrátit na Linku EDA s žádostí o zprostředkování konzultace s příslušnými odborníky.

Kromě linky bude na webových stránkách www.eda.cz v provozu také chat, který je určen lidem, kteří se raději vyjadřují písemně, či těm, kdo z nějakého důvodu nemohou využít hlasový projev.

Andrea Nondková, metodička a vedoucí krizové linky EDA: Zájem, pochopení a podpora jsou klíčové faktory

Andrea Nondková.Při studiích na VOŠ sociálně právní pracovala s rizikovou mládeží, pak v rámci studentské praxe na vysoké škole nastoupila do Bílého kruhu bezpečí a další rok na Linku bezpečí. „Krizová intervence mě bavila v jakékoli podobě, na telefonu i tváří v tvář. Dalším logickým a hodně užitečným krokem bylo absolvování dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v Institutu pro výcvik v gestalt terapii," říká Andrea Nondková, metodička a vedoucí krizové linky EDA (na snímku).

V čem spočívá vaše role?
Zaprvé je to zřízení linky důvěry, která ve středu 4. března 2015 zahájilasvoji činnost, dále metodické vedení konzultantů linky a konečně přímá práce na telefonu i chatu, na kterou se moc těším. A pak je to poskytování krizové intervence tváří v tvář rodičům, na které dolehla náročná situace, ve které žijí.

Jak pozná klient, že se dostal do krizového stavu?
Projevy krize mohou být velmi různé. Od biologických například klienti nemohou spát, špatně se soustředí k emočním. Prožívají například obrovskou bezmoc, úzkost či je trápí pocit selhání a výčitky svědomí. Dále je důležité, že v krizi máme pocit, že situace je nad naše síly a nejsme schopni sami nalézt řešení. U klientů v krizi se často objevuje zúžené vnímání, které se často přirovnává k dívání se do trychtýře tzn. klienti vidí jen velmi malý okruh možností, jak svou situaci zvládnout. A cílem krizové intervence je pomoci jim hledat všechny možnosti řešení.

Co může klient Rané péče EDA nebo vlastně kdokoli udělat, když je v krizi?
Z naší strany může využít služeb linky či chatu nebo se mohou ozvat přímo mně a domluvit si osobní setkání. Obecně pomáhá mluvit o tom, co je tíží. Už tím, že s někým mohou mluvit, dostává jejich situace strukturu, uspořádává se přestává je zavalovat. Paradoxně bývá často výhodou, když posluchač není příliš vtažen do problému. Klienti se mohou také sami zkusit zastavit a popřemýšlet, co jim fungovalo v náročných situacích v minulosti, či zda jsou nějaké dobré zdroje pomoci v jejich okolí. Často stačí relativně málo k alespoň drobné úlevě hlídání rodiči, popovídání s kamarádkou, víkend v přírodě. Zvlášť v případě rodičů pečujících o dítě s postižením bývá spouštěčem i poslední kapkou blížící se katastrofy fyzické vyčerpání.

Kde má hledat klient odbornou pomoc, na co se má připravit a co si má připravit?
Na stránkách Rané péče EDA www.ranapece.eu jsou přehledně uvedeny kontakty telefonní, emailové či odkaz na chat. Případně se může domluvit či zeptat poradců Rané péče EDA při osobní návštěvě. Připravovat si nemusí nic, nemáme na klienty žádné speciální nároky. Od nás mohou klienti čekat především zájem, pochopení a podporu. Zdá se to jako málo, ale často jsou tyto faktory klíčové pro stabilizaci. Dále může klient dostat kvalifikovanou informaci o službách, možnostech systémové podpory státu či odkazy na další služby.