Právě nyní probíhá na www. recyklovanepohadky.cz hlasování o výtvarných pracích dětí, z nichž desítka s nejvyšším počtem hlasů knížku, do níž přispějí kromě Báry Saudkové i spisovatelka a novinářka Barbara Nesvadbová, hudebník a výtvarník Milan Cais, herec Lukáš Hejlík nebo stand-up komik Karel Hynek, vyzdobí.. Projekt podporuje i spisovatel Michal Viewegh.

Hlasování na webu probíhá až do 15. června. Projekt probíhá v rámci školního vzdělávacího programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, který hravou formou vede děti k třídění odpadu a ke zpětnému odběru použitých drobných elektrozařízení a baterií.

„Do výtvarné soutěže nazvané Recyklované pohádky své práce zaslalo 375 žáků a studentů a 20 pedagogů," říká Ilona Johnová Koukalová, ředitelka Recyklohraní, o.p.s. „Líbí se nám, jak žáci, studenti a tentokrát i učitelé dokáží neverbálně vyjádřit svou potřebu žít v čistém světě, jak třídění i recyklace se pomalu, ale jistě stávají součástí jejich běžného života, a naopak, jak chování, které neodpovídá zodpovědnému přístupu k okolí, je pro ně nežádoucí."

Vedle motivace v podobě toho, že vítězné dětské výtvarné práce ze soutěže budou využity v chystané publikaci Recyklované pohádky, budou autoři nejlepších kreseb odměněni věcnými cenami.

„Hlasování probíhá na stránkách www.recyklovanepohadky.cz, ale také prostřednictvím sociální sítě Facebook. Výsledky dětské výtvarné soutěže budou oznámeny do 20. června," dodává Ilona Johnová Koukalová.

Do školního vzdělávacího programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, se již zapojilo 3 086 škol. V Ústeckém kraji jsou nejaktivnější Základní škola Hrob, Základní škola Most Okružní, Základní škola v Žatci Petra Bezruče, Základní škola Měcholupy, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most, Mateřská škola se speciálními třídami pro zdravotně postižené Žatec, Základní škola Liběšice, Základní škola Ústí nad Labem Anežky České, Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa a Základní škola Velké Březno.