Budou vysokoškoláci ze severních Čech úspěšní v soutěži „Pro vodu cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou"? Vítězové díky chytrému nápadu mohou získat finanční odměny ve výši až 30 tisíc korun. Soutěžící mají navrhnout, jak lépe zacházet s vodou v krajině, městech, budovách nebo při výrobě. Možnost mají do 12. února 2014. Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství.

Loni pouze jeden…

Ze severočeských vysokých škol loni, v prvním ročníku soutěže, svou přihlášku poslal pouze jediný student Josef Trakal z Technické univerzity v Liberci, který na Fakultě umění a architektury studuje obor Environmentální design a bydlí v Chrastavě. Jeho projekt měl název „Flood protection systém Chrastava".

Jaká navrhoval pro protipovodňový systém řešení? „Inspiraci jsem hledal v medicíně. Systém řek jako hlavní tepny, na které jsou napojeny cévky a žilky, stejně jako říčky a potůčky. Systémy vznikly čtyři a tvoří celek. Systém cévy začne fungovat jako první. Pracuje na principu přemostění hlavního toku řeky, pomocí menších kanálků s přepadem. To pomůže zvládnout 20 25 % v tu chvíli protékající vody.

Další množství je absorbováno do půdy, která je speciálně upravená tak, aby vizuálně připomínala řez cévou. Druhý systém vznikl na základě podobnosti žilního trombu. Je to vlastně parazit na žíle, kde se nahromadí krev a tím je vytvořena boule. Stejně tak je trombus paraziticky napojen na koryto řeky. Vytvoří se tak říční boule, které jsou schopny pojmout stovky metrů krychlových vody. Stylizace je do spirály. Třetí systém je systém chlopeň. Pracuje na principu srdeční chlopně. Pouští vodu směrem do zátoky, ale zpět už ne. Vzhled je transformován do podoby stupňovitých amfiteátrů. Dno je vysypáno pískovcovými valouny jako síto pro rychlejší odkalení, což najdeme i v srdeční chlopni.

Krajním řešením celého povodňového systému je systém nazvaný aneurysma. Funkce se objeví, teprve po aktivaci předešlých systémů. Jeho síla spočívá v rozlití se vody do předem určených míst tak, aby nikoho neohrozila. Takto vzniká i cévní aneurysma, kdy se vytvoří výduť a krev je valena do těla," popsal ve své přihlášce Josef Trakal. Jeho projekt nakonec mezi nejlepší nepostoupil.

Široká škála témat

Přihlášené projekty by se měly zabývat odpovědným hospodařením s vodou v jedné ze dvou kategorií město a krajina nebo budova a technologie. „Škála témat zaměřených na vodu zůstala i v tomto ročníku široce otevřená. Je možné přihlásit rozpracované návrhy, stejně jako bakalářské a diplomové práce nebo projekty, které se již podařilo uskutečnit," říká koordinátorka soutěže Ivana Adámková z Nadace Partnerství.

Zúčastnit se mohou týmy složené z jednoho až tří členů. Kromě studentů je soutěž přístupná také čerstvým absolventům, kteří školu ukončili v roce 2013. Soutěž proběhne dvoukolově a ve finále se nápady představí odborné porotě. Ta v každé kategorii vybere tři nejlepší projekty, které získají finanční odměny ve výši 5, 10 a 30 tisíc korun.

V předchozím ročníku soutěže bylo přihlášeno 30 projektů, 9 z nich postoupilo do finále. Zvítězila tři inspirativní řešení Mechatronická sprcha, která pomáhá snižovat spotřebu vody, projekt využití nanovlákenných filtrů k zachycení obtížně odstranitelných látek při čištění vody a návrh obnovení soustavy rybníků v Milovicích. „Vítězství v soutěži finančně podpořilo můj vědecký výzkum. V oblasti užitých technologií je podle mě někdy efektivnější podpořit dobrý nápad 30 tisíci, než kolos bez vnitřní motivace polykající miliony," hodnotí zpětně Vojtěch Kundrát z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který se v soutěži zaměřil na nanotechnologie.

Rozvíjet dále svůj návrh se rozhodli autoři Mechatronické sprchy, která zajišťuje při začátku sprchování požadovanou teplotu vody a odpouštěnou vodu zpětně využívá. „Do konce roku bychom chtěli prodat prvních deset kusů a získat cennou zpětnou vazbu od uživatelů," říká jeden z jejích tří navrhovatelů Filip Kovář. Všichni jsou absolventy Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Chytnou se ve druhém ročníku soutěže také studenti vysokých škol z Ústeckého a Libereckého kraje? Vítězné projekty Nadace Partnerství zveřejní 22. března 2014 u příležitosti Světového dne vody.