Důležité je, aby se do sázení zapojila místní veřejnost a sázely se druhy, které jsou na území původní. Nadace žádosti přijímá do 28. května. Podrobnosti, jak příspěvek získat, jsou dostupné na www.nadacepartnerstvi.cz v sekci zaměřené na granty.

Zasadí-li strom lidé sami, mají k němu lepší vztah

„Na podzimní výsadby stromů máme letos v plánu rozdělit celkem 300 tisíc korun, které jsme získali darem od společnosti Makro, Reda, závodníků RunCzech a dalších sponzorů. Je možné žádat o grant ve výši minimálně 10 tisíc a maximálně 30 tisíc korun. Za tuto částku by se mělo vysadit nejméně 10 a více kusů stromů," uvádí koordinátorka grantů Zuzana Šeptunová z Nadace Partnerství.

Zároveň by podle ní měli žadatelé výsadbu naplánovat tak, aby se do ní mohlo zapojit co největší množství obyvatel všech věkových skupin. Když si totiž lidé strom sami vysadí, mají k němu lepší vztah a je pak méně pravděpodobné, že jej zničí.

Dalším důležitým kritériem udělení grantu je zvolit druhy dřevin vhodné pro danou lokalitu.

U nás se daří lípám, dubům nebo javorům

V našich podmínkách se daří domácím druhům například lípám, dubům nebo javorům. Tradiční jsou také aleje ovocných stromů.

Žadatelé o nadační příspěvek by se měli naopak vyhnout nepůvodním druhům, mezi něž patří například túje, akáty či stříbrné smrky. Jejich výsadbu nadace nepodporuje.

Obce, školy, spolky a další organizace, které chtějí grant obdržet, musí počítat také s následnou péčí o vysazené stromy, a to po dobu minimálně pět let.

A proč by stromy v naší krajině a městech měly přibývat?

„Listnatý strom o výšce 25 metrů během půl roku vyprodukuje množství kyslíku potřebné pro život 10 lidí na jeden celý rok. Zároveň dokáže zachytit až jednu tunu prachových částic, které postupně odvede do půdy. Věříme, že čistější vzduch, příjemný stín i hezčí místa k procházkám snad budou pro lidi dostatečnou motivací," říká Zuzana Šeptunová.

Loni nadace podpořila projekty z Loun a Lovosic

Nadace Partnerství v loňském roce přispěla na podzimní výsadby částkou téměř 360 tisíc korun na celkem šestnáct projektů z celé České republiky.

Do Ústeckého kraje tehdy putovala částka 15 600 korun na podporu projektu s názvem Žlutá je dobrá Okresní organizaci Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice v Lounech. A také 30 000 korun občanskému sdružení z Lovosic na Litoměřicku Šestý smysl společnosti pro ekologickou výchovu a zooterapii.

Výsadby stromů může Nadace Partnerství finančně podpořit díky přispění společnosti MAKRO Cash & Carry, Reda, Ahinsa Shoes, Facewatch, běžců RunCzech a veřejné sbírce Nadace Partnerství.