Výstava s názvem Romantismus na severu Čech z cyklu Směry, styly, tendence, která právě začala v bývalé lobkowiczké jízdárně, je toho dokladem. Návštěvníci si ji budou moci prohlédnout do 18. ledna příštího roku.

V blízkosti Prahy a Drážďan

close Josef Matěj Navrátil, Krajina s hradem, (kolem 1853), GMU v Roudnici nad Labem. zoom_in Autorem této ojedinělé přehlídky krajinných výjevů z předminulého století je vedoucí uměleckohistorického oddělení GMU a kurátor jejích sbírek Miroslav Divina.

„Území na severu Čech, tedy lépe řečeno na sever od Prahy, nepředstavovalo v průběhu devatenáctého století samostatné kulturní či umělecké centrum. Mohlo však těžit z blízkosti dvou velmi významných měst, Prahy a Drážďan, jejichž akademie byly ohniskem romantického malířství a zejména krajinomalby. Není náhodou, že umělci vzešlí z těchto akademií pak podnikali cesty za inspirací do severních Čech, kde jim přírodní podmínky a členitost prostředí nabízely značnou pestrost motivů," čteme na www.galerieroudnice.cz.

Z Drážďan navštěvoval Krušné hory a Krkonoše Caspar David Friedrich, na Kokořínsko a Litoměřicko se vypravoval Antonín Mánes se svými žáky. A podobně mnoho dalších malířů křižovalo tento kraj, aby na obrazech mohli zachytit polabskou krajinu, nesčetné zříceniny i homole Českého Středohoří.

Od Mánesovy idyly k Doerellovi

„Výstava představuje výběr z romantické krajinomalby 19. století na severu Čech, a to především obrazy autorů, kteří se v této oblasti pohybovali, inspirovali a tvořili. Druhým významným cílem je poukázání na proměny stylu v průběhu času i na odlišnosti mezi jednotlivými umělci navzájem. Zatímco obrazy Antonína Mánesa zachycují ještě idylickou, poklidnou krajinu, malby Augusta Bedřicha Piepenhagena a Josefa Navrátila vystihují bouřlivou atmosféru nezkrotné přírody. Hugo Ullik maluje české hrady v heroickém podání a Ernst Gustav Doerell se svými pohledy na Ústí a Střekov již čím dál více inklinuje k realismu."

close August Bedřich Piepenhagen, Krajina s jezerem, nedatováno, GMU v Roudnici nad Labem. zoom_in

Roudnická výstava má edukativní charakter měla by sloužit studentům gymnázií, uměleckých a vysokých škol hlouběji pochopit podstatu tohoto stylu a seznámit je s kulturní historií regionu.

close Hrad Střekov na obrazu Carla Roberta Crolla z roku 1848. zoom_in Významní autoři:
Josef Mánes (1820 - 1871)
Caspar David Friedrich (1774 - 1840)
Carl Robert Croll (1800 - 1863)
August Bedřich Piepenhagen (1791 - 1868)
Josef Matěj Navrátil (1798 - 1865)
Hugo Ullik (1838 - 1881)
Ernst Gustav Doerell (1832 - 1877)

Více na www.galerieroudnice.cz