Děti se zábavnou formou dovídají informace o uhlí od jeho vzniku až po současné využití. Jako první si ho vyzkoušeli školáci z Chomutova. „Něco už děti znaly z vlastivědy, spoustu dalšího si ale odnesly. To, že se děti střídají u tabule a přiřazují obrázky ke správným odkazům, je účinnější než pouhý výklad," řekla učitelka Kateřina Hašková.

Na vzniku novinky se podílela specialistka úseku strategie a komunikace SD Renata Malíková, která celým programem provází. „Scénář je dílem specialistů z mosteckého Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí. Jako významný zaměstnavatel v regionu se snažíme přiblížit naši činnost co nejširší veřejnosti. Školáci by určitě měli mít povědomí o tom, čím se místo, kde žijí, vyznačuje. A hnědé uhlí má dominantní postavení. Vždyť díky němu svítí a topí lidé v celé republice," doplnila.

Animovaný Březenský drak hlasem herce Oty Jiráka vysvětluje dětem, kde se vzalo uhlí a k čemu slouží.

Kromě toho, jak uhlí vzniklo a k čemu se využívá, se ale děti například i dovědí, kde jsou tuzemská a světová ložiska, rozdíl mezi hlubinnou a povrchovou těžbou, ale i co obnáší rekultivace krajiny.

Zájemci z řad škol o zhlédnutí programu se podle Malíkové mohou hlásit v informačním centru SD. „Dohodneme termín. Školy k nám docházejí po celý rok na osvětové pořady, filmy či exkurze. Populární je film o novém velkostroji KK 1300 s Pepou Vojtkem z Kabátů," dodala.