Strategický plán sociálního začleňování v Ústí nad Labem se nelíbí městu, radní ho vrátili k přepracování.

Vládní Agentura pro sociální začleňování, pod jejíž taktovkou plán vznikal, v něm podle nich městu nadiktovala spoustu finančně nákladných úkolů, ovšem peníze na ně nedala, ani neřekla, kde je má město vzít.

„Už v době přípravy dokumentu jsme na to upozorňovali, ale naše připomínky nebyly zohledněny," tvrdil radní Josef Macík. Řekl, že realizace plánu v současné podobě by si vyžádala miliony korun, které město nemá.

Radní Pavel Dlouhý vyčíslil požadavky na 20 až 30 milionů korun.

„Vypracování analýzy o Romech, zřízení míst romských koordinátorů, ale i výstavba školky pro romské děti," uvedl příklady toho, co by na základě přijatého plánu mělo město zajistit. „Jen samotní koordinátoři by přišli na 3 miliony korun," poznamenal.

Dodal, že město se plánu nezříká, ale chce, aby byl realistický. Odmítá třeba vydávat peníze za další elaboráty, které jsou podle něj k ničemu, a chce také, aby plán vycházel z toho, co už funguje, jako třeba protidrogová prevence. A v neposlední řadě si myslí, že na řešení problémů sociálního vyloučení by se měl finančně podílet i stát, případně by agentura měla poradit, kde na to finance získat.

Ředitel agentury Martin Šimáček uvedl, že plán vznikal tři čtvrtě roku a návrhy v něm obsažené vycházejí z toho, co město pro zlepšení situace potřebuje. „Například zatím má na magistrátu jednoho romského koordinátora na 0,1 úvazku, to je naprosto nedostatečné. Tam jsou další náklady třeba. Nebo do školky, to je investice do vzdělávání, která se vyplatí vložit," je přesvědčen Šimáček.

Nesouhlasí ale s tím, že by realizace plánu přišla město na desítky milionů. „To není přesné. Některé věci je třeba zajistit jen organizačně. Něco by se samozřejmě investovat muselo, ale ne najednou, a také by na některé projekty mohlo žádat o dotace ze strukturálních fondů," řekl.

K výtce, že agentura nenavrhla jiné zdroje financování, uvedl, že to je běžný servis, který poskytují a poskytli by ho i Ústí, až by došlo na konkrétní projekty.

Není to podle něj ani tolik o penězích jako o rozhodnutí, jakou cestou chce město jít.

Plán teď prý ještě projednají komise, sociálně zdravotní a prevence kriminality, a pak by měl jít znovu do rady. Šimáček poznamenal, že dopracovat jej lze, ale na zásadní přepracování čas už není. Přiznal, že plán má zpoždění, měl být připravován už v roce 2008 a následně i projekty, ale spolupráce dlouho vázla. Plán tak vznikl až teď, kdy agentura v Ústí končí.

Dál sice prý může být s městem v kontaktu, na požádání poskytovat službu vzdálené podpory, ale už to nebude intenzivní činnost, z města na konci tohoto měsíce odejde i lokální konzultant agentury.