Nejvíce obyvatel přitom postihuje diabetes 2. typu, který má často souvislost s nezdravým životním stylem a který můžeme včasným odhalením a prevencí ovlivnit.

Chraňme naši budoucnost

Také Česká republika se proto připojuje ke Světovému dni diabetu, který připadá na 14. listopad. Toto datum nebylo zvoleno náhodou, upomíná na den narození Fredericka Bantinga, který spolu s Charlesem Bestem stál u objevu inzulinu. Letošní Světový den diabetu navíc odstartuje tříletou kampaň mezinárodní organizace IDF (International Diabetes Federation) zaměřenou na spojení zdravého života a diabetu. Stěžejní bude zejména téma zdravé stravy a její důležitost jak při prevenci diabetu 2. typu, tak při efektivním zvládání diabetu, umožňujícím vyhnout se komplikacím.

Světový den diabetuSvětový den diabetu vyhlásila v roce 1991 Mezinárodní federace pro diabetes (IDF) a Světová zdravotnická organizace (WHO) jako reakci na rostoucí obavy ze zvyšující se zdravotní hrozby, kterou diabetes představuje.
Více informací najdete na www.idf.org

Všechny aktivity ve Světový den diabetu zastřešuje slogan „Diabetes: chraňte naši budoucnost."

Happening v Praze

Jednou z plánovaných aktivit v České republice je i happening před Fakultní poliklinikou VFN na Karlově náměstí v Praze a následný pochod ulicemi hlavního města Prahy, který stejně jako v dalších městech světa organizuje nadace World Diabetes Foundation za podpory společnosti Novo Nordisk. „Naše společnost se soustředí nejenom na léčbu diabetu, ale i na prevenci tohoto onemocnění. Řada projektů, které podporujeme nebo iniciujeme, napomáhá zvyšovat povědomí široké veřejnosti o problematice diabetu a především diabetu 2. typu," říká Daniela White, generální ředitelka společnosti Novo Nordisk ČR.

Pochodovat se bude také v Děčíně

Akce se koná dnes od 10.30 do 17.30 hodin a probíhat zde bude měření glykémie, cholesterolu, krevního tlaku, tělesného tuku a hodnoty BMI. Na místě bude zájemcům k dispozici také například nutriční poradenství, prezentace zdravé výživy či konzultace jídelníčku.

V 11.30 hodin odstartuje již 11. ročník Pochodu proti diabetu, který připomíná, že i chůzí se dá účinně bojovat proti diabetu 2. typu. Stejně jako v Praze se tak budou konat Pochody proti diabetu i v jiných městech České republiky, například v Děčíně, Písku, Třebíči, Strakonicích, Táboře či Slavkově u Brna.

Kompletní seznam míst a více informací k Světovému dni diabetu v České republice naleznete na www.dendiabetu.cz.

O problému by veřejnost měla vědět

Záštitu nad akcí převzal prezident České republiky Miloš Zeman, ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a tváří je herec Pavel Kříž, který sám trpí diabetem 2. typu.

Jedním z cílů letošního ročníku Světového dne diabetu je i získat pozornost velkého množství pacientů, kteří o svém diabetu nevědí a tudíž ani nemohou být správně léčeni. V České republice se počet osob s dosud nediagnostikovaným diabetem odhaduje na čtvrt milionu.