Veřejnou soutěž na jejich odstranění má státní podnik Diamo vyhlásit v nejbližších dnech až týdnech. Právě nyní končí práce na zadávací dokumentaci a mezirezortní připomínkové řízení, které je podkladem pro jednání vlády.

Náměstkyně ředitele pro ekologii a sanační práce a statutární zástupce Diama, Kamila Trojáčková, která za kaly odpovídá od samého začátku a bude i tou, která z nabídek bude v soutěži vybírat, říká: „Zneškodňování kalů z lagun Ostramo v cementárně Čížkovice a jejich dočasné uložení na skládce firmy Celio je jednou z nejlepších variant řešení."

Veřejnost je z toho zděšená. „Znamená to, že odpověď na otázku „Kam s ním" už je dopředu známá? Že výběrové řízení za peníze nás, daňových poplatníků, je jen čirou formalitou? Že severní Čechy byly a nadále budou popelnicí republiky?" ptá se Libor Pisklák z litoměřického občanského sdružení Proti kalům. Sdružení loni proti dovozu a spalování kalů v kraji sebralo 10 tisíc podpisů.

Lidé ale protestovali i v několika dalších městech. Po nestandardním schválení integrovaného povolení ústeckým krajským úřadem, v rozporu se směrnicí EU, která zakazuje přesun odpadu pro jeho likvidaci z místa jeho vzniku, se sem v rekordně krátké době přesto 110 tisíc tun nebezpečných kalů navezlo. Čížkovická cementárna z nich dosud spálila asi 6000 tun. Zbytek, který leží na skládce u Litvínova, se má pálit ještě více než 5 let.

Navezení dalších kalů do kraje by tuto dobu prodloužilo až do roku 2023!

„Byla to hrubá chyba," říká Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. „Kaly představují v tomto průmyslově zatíženém regionu další ekologickou zátěž, a to nejenom spalováním. Na naší stanici automatického imisního monitoringu v Lomu u Litvínova jsme přes letní období zaznamenali vyšší výskyt oxidu siřičitého. Nelze ho vysvětlit jinak, než že pochází ze skládky kalů."

Při odtěžování kalů v Ostravě začali obyvatelé přilehlého sídliště Fifejdy trpět z unikající síry dýchacími potížemi.

„Zavápnění kalů by mělo vzlínání síry omezit. Ale nezabrání mu," dodává Novák. Přitom veškerý nařízený monitoring se v Litvínově zabýval pouze kontrolou vzorků Geobalu, jak zavápněným kalům s uhlím říká dodávající firma, otázku emisí do okolního vzduchu dosud žádný odpovědný orgán nezkoumal. Cementárna, která kaly spaluje, má výjimku z integrovaného povolení. Ta jí umožňuje emitovat vyšší obsah síry.

Ředitel čížkovické cementárny, Ivan Mareš, tvrdí, že další kaly cementárna už nepřijme. Ministerstvo životního prostředí požaduje, že tendr na vytěžení ostravských kalů musí obsahovat i řešení jejich konečné likvidace. „V případě, že někdo ze soutěžících navrhne likvidaci dalších kalů v Ústeckém kraji, musí získat i souhlas Ústeckého kraje," říká mluvčí ministerstva Matyáš Vitík.

ČSSD v radě kraje ho loni udělila. Nyní se znovu uchází o vládu.

Co obsahují kaly?

Síra 4 % hmotnosti
Chlór 0,7 % hmotnosti
Polychlorované bifenyly 120 mg/kg
Měď 1000 mg/kg
Olovo 2000 mg/kg
Kadmium 20 mg/kg
Chrom 150 mg/kg
Arsen 100 mg/kg
Rtuť 3 mg/kg
Thalium 10 mg/kg

Zpracovala Hana Vojtová

Jak se k dalšímu dovozu kalů do kraje staví kandidáti na hejtmana? Čtěte v Deníku v úterý.