Největší potíží je odvod vody z dálnice, který při každém dešti působí v obci problémy. Vedení Prackovic se šest let pokoušelo najít řešení těchto problémů, zatím však neúspěšně. Postupem času v obci došlo k porušení kanalizace, silnic, čističky odpadních vod, zahrad a dokonce i několika domů.

Zástupci obce dosud volali o pomoc na všechny strany, moc úspěchů ale nesklidili. Všichni od nich dávali ruce pryč. Nyní se začalo blýskat na lepší časy. Mluvčí ministerstva Tomáš Neřold uvedl, že Ťok jel potvrdit výsledky několika jednání, která již měla starostka města se zástupci Ředitelství silnic a dálnic a ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyňkem Hořelicou. Ministerstvo dopravy Prackovicím nabídlo pomoc s opravami chodníků, slíbilo peníze na čističku odpadních vod a podle Ťoka také zaplatí opravu místních komunikací, po kterých vozila těžká nákladní auta materiál na stavbu dálnice.

„Domluvili jsme se i na tom, že monitorovací body, které budou monitorovat území na dálnici, rozšíříme do katastru obce," uvedl ministr.

Bezpečnost celé oblasti se tím podle něj zvýší. „Bezpečí bude zajištěno, silnice opraveny," poznamenala Křešová.

„Rádi bychom zabránili všem možným krizovým stavům, které jsme v minulosti zažívali," doplnila. Náklady na opravu kanalizace a čističky vyjdou zhruba na 15 milionů korun. „Problém je rozsáhlý, jsou tu různé vody, sesuvy. Obyvatelé se na mě obracejí kvůli sklepům plným vody a bláta," uvedla starostka obce, která momentálně čítá 600 obyvatel. Problémy obce, která leží ve složitém sesuvném údolí pod dálnicí jsou velmi specifické.

„Dohodli jsme se na tom, že problémy, které stavba vyvolala, budeme chtít řešit. Jsme připraveni obci pomoci nad rámec toho, co vyvolala stavba," prohlásil Ťok.