Jejich majitelé či investoři můžou stavby přihlásit do soutěže do 15. prosince na adresu Správy CHKO České středohoří v Litoměřicích.

„Chceme veřejnosti představit stavby, které vycházejí z tradičního vzhledu sídel a krajiny Českého středohoří, a ukázat, že vysoký standard bydlení může být v souladu s jejich citlivým začleněním do okolního prostředí. Přehlídka poslouží také jako inspirace pro další stavebníky," vysvětluje Jana Ptáčková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa CHKO České středohoří.

Ocenění získají minimálně tři realizace v každé ze dvou kategorií novostavby a rekonstrukce či adaptace. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže nazvané Čtvrtstoletí stavební činnosti v CHKO České středohoří proběhne v dubnu v Litoměřicích na konferenci k jubileu CHKO. Plakáty s obrázky úspěšných staveb spatří návštěvníci muzeí a dalších institucích v regionu. Záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo životního prostředí. Více informací o soutěži lze získat na http://ustecko.ochranaprirody.cz/akce/.