V podstatě se ale jedná o čtvrtou knihu, trilogii totiž předcházela stejně zpracovaná kniha Turn o historii Trnovan. Dva ze spoluautorů, Radim Neuvirt a Jan Zykmund pro Deník prozradili zajímavosti ze zákulisí dlouholeté práce.

Které části Teplic navštívíme ve třetím díle?
Neuvirt: Ve třetím pokračování monografie o Teplicích se spolu s čtenářem vydáváme opět z Tržního náměstí skrze někdejší Lesní bránu na Benešák. Z něj pokračujeme ul. 28. října k hlavnímu AUTOREM OBÁLKY NEJEN TŘETÍHO DÍLU, ale celé grafiky všech knih je Petr Kuranda. Zdroj: archiv Petra Kurandy nádraží, pak Masarykovou ulicí do Trnovan, které podrobně projdeme. Fotografie použité v třetím díle nejsou totožné s těmi, které jsme uveřejnili v knize Turn - 100 let města Trnovany. Pak pokračujeme za tratí ke hřbitovu a poté ulicemi Dubskou, Alejní a Mysliveckou do Řetenic.
Zykmund: Podobně jako předchozí dvě knihy obsahuje třetí díl nejenom fotografie, ale i obrázky, rytiny, fotografie numismatických skvostů a rozličných artefaktů. Součástí knihy bude i reprint unikátní mapy Teplic včetně Trnovan a Řetenici z období 2. světové války. Jsou na ní vyznačeny policejní úřady, úřadovny Gestapa, vodní rezervoáry a zdroje pro případ hašení města po bombardování. Tato mapa je zatím známa jen v jednom exempláři a nyní si ji bude moci prohlédnout každý čtenář.

Objevili jste, podobně jako při přípravě předchozích dílů, něco zajímavého, unikátního?
Zykmund: Opět jsme byli nuceni rekonstruovat nějaké ulice, tady nám dopomohly fotografie ze 70. let minulého století, neboť předválečných tisků nebylo mnoho. Velkým překvapením byly objevy zaniklých ulic v okolí řetenické sklárny. V jednom případě máme fotografie, jak se dům staví, jak je v provozu a nakonec i jeho odstřel. Tady nám vyšli vstříc ochotní pracovníci archivu AGC.

Kolik vlastně času vám zabrala práce na celé trilogii?
Neuvirt: Na přípravu každé knihy jsme měli dva roky, ovšem ty jsme netrávili pochopitelně jen prací na knize. Nejvíc času zabralo skenování, shánění a třídění materiálu, oddělování duplicit a výběr nejvhodnějšího snímku z kolekce obdobných. Samotný text pak procházel fázemi hrubého nástinu, celkového textu a úpravě po korekturách. Úpravy ostatně probíhaly až do odeslání do tiskárny. Času jsme na tom strávili neskutečně mnoho, ale myslíme, že to za to stálo.

Říká se, že jedna etapa končí a další začíná. Platí to i pro vás, uvažujete o dalším společném projektu?
Zykmund: Tři díly Teplic přišly jako výzva. Poté co jsme dokončili první knihu Turn, zaznamenávali jsme všichni čtyři spoluautoři žádosti přátel, známých a i docela nám neznámých lidí, abychom něco udělali s Teplicemi jako celkem. Sběratelského materiálu bylo dost, navíc po první knize, která stojí mírně mimo tuto řadu, nám mnoho sběratelů nabídlo k dispozici své pohlednice a artefakty, takže se naše materiálová základna velmi rozšířila. Také jsme navázali spolupráci s Regionálním muzeem a navzájem si doplnili elektronickou databázi. Teď jsme na konci, ale již jsem zaslechl hlasy, že kniha o teplickém okolí by byla také žádoucí. Uvidíme…

Kde bude závěrečný díl trilogie k dostání?
Neuvirt: Knihu bude možno zakoupit nejspíše již od víkendu, nejpozději od pondělí ve většině teplických knihkupectví. V pátek proběhne její křest v Zahradním domě, kde ji bude možné koupit s určitou slevou, včetně předchozích dvou dílů a knihy Turn.