Například v krajském Ústí nad Labem bylo při poslední kontrole zjištěno, že v terénu přežívá 33 osob bez domova, přičemž dalších nejméně 45 ubytovává Charita ve Štefánikově ulici.

„Za poslední tři měsíce přibylo osob bez domova, což je patrné z každodenní kontrolní činnosti,” uvedla mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová. „Jedná se o osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, s narušenou psychikou a silně zdravotně a hygienicky zanedbané. Mezi bezdomovci jsou také hůře pohybliví lidé. Zároveň lze konstatovat, že se tito lidé často projevují silně agresivně,” doplnila.

Lázeňské Teplice mají potíže především s bezdomovci v centru města. „Nejhorší je to na Benešově náměstí, kde celý den sedí a polehávají na lavičkách,” zmínil jeden z místních obyvatel Václav Mašek. „Dá se ale říct, že jsou po celém městě, protože je u nás záchytka. Když sem přivezou třeba opilého bezdomovce z Chomutova, zpátky už neodjede, protože než by dal peníze za jízdenku, raději si koupí krabicák,” dodal.

Jitka Houdková z Jirkova.
Na kojenecké mléko a pleny rodinám fakt nezbývá, říká Jitka Houdková

V Děčíně se chroničtí bezdomovci zdržují v centru města, v lesích na jeho periferii či v okolí řeky. „Problémy jsme zaznamenali s hromaděním odpadků, žebrotou a obtěžováním kolemjdoucích, také jsou znečišťována prostranství,” vyjmenoval mluvčí radnice Luděk Stínil.

Na druhé straně Ústeckého kraje v Chomutově bezdomovce láká například Obchodní centrum Chomutovka, které stojí v samotném středu města. Svou základnu mají také u blízkých supermarketů Lidl a Billa, kde je možné vidět bezdomovecká lůžka z kartonů a hadrů.

Základní principy Housing First
- bydlení je lidské právo
- možnost volby a kontroly na straně klientů (podpora je individuální a rozvíjí silné stránky klienta)
- oddělení bydlení a podpory (je vyžadováno plnění běžných povinností nájemníka, avšak bydlení není podmíněno např. abstinencí)
- zaměření na zotavení (důraz na individuální prospěch a smysluplnost s důrazem na rozhodování a směřování svého života)
- minimalizace rizik, neboli „harm reduction“ (holistický přístup zaměřený na celou osobnost, např. při užívání drog a alkoholu, usiluje o řešení všech příčin a následků, nikoliv pouze o detoxikační léčbu)
- aktivní zapojení bez donucení (pracovníci podpory aktivně nabízí klientovi podporu)
- individuální plánování
- flexibilní podpora na potřebnou dobu
Zdroj: MPSV

„I přes činnost terénních pracovníků a strážníků se toto zatím nepodařilo omezit,” konstatovala mluvčí chomutovského magistrátu Marie Heřmanová. „Nejde ani tak o to, že by dělali výtržnosti nebo okrádali občany, spíše se jedná o pohled na ně. V kolemjdoucích to vyvolává obavy,” přiblížila.

Města problém rozebírají na různých pracovních schůzkách. Například v Ústí nad Labem probíhal projekt Housing First zaštítěný zapsaným spolkem Dobrovolnické centrum. Nově ho převzala nezisková organizace Dobro-volně ze Štětí.

V Lovosicích vyrábí obří tatranku, má být největší na světě.
Tatranka z Lovosic míří do Guinnessovy knihy rekordů. Má být největší na světě

„Město má vlastní systém podpory osob při náhlé ztrátě bydlení zejména kvůli násilí v rodině nebo při živelné pohromě,” zmínila mluvčí magistrátu. „Letos bude dokončen bytový projekt v ulici Matiční, kde vzniknou krizové byty,” doplnila také.

Děčín se s bezdomovci snaží pracovat s pomocí sociální práce a činnosti strážníků. V Chomutově s nimi pracuje v rámci projektu Housing First organizace K srdci klíč. Samo město nemá vhodné byty. Využívá ale principy Housing Led, které pomáhají s rychlým zabydlováním skupiny lidí bez domova, jež nepotřebuje tak intenzivní podporu jako chroničtí bezdomovci. Bydlení například ztratili přechodně a přespávají u známých či na ubytovnách.

Otázky pro spolek Dobro-volně Štětí, který uskutečňuje projekt Housing First pro Ústí nad Labem a Štětí. Odpovídá předsedkyně Věra Andrtová.

Bezdomovectví je forma extrémního vyloučení. Jak by bylo ideální tento problém řešit?
Chybí nám preventivní opatření, která by mohla předcházet bezdomovectví. Nejsou tu dostatečně dostupná preventivní opatření ke konkrétním problémům jako je alkoholismus, drogy a vnímám také, že není dostatek chráněných bydlení. Ti klienti mají nezřídka duševní poruchu, nemusí být nutně závislí a vypadávají nám tudíž ze systému. Nejsou pro ně zatím kapacity, nebo se nám je v některých případech nedaří ubytovávat v chráněném bydlení, ač by to potřebovali, protože jejich zdravotní nebo duševní stav nedovoluje, aby byli v bytě sami.

Kdo má tu sílu, možnosti a prostředky to zlepšit a zjevně se mu to nedaří?
Kdo by s tím mohl nejvíc pomoct, jsou místní samosprávy. Ale ne každé město má ve fondu sociální byty nebo například prostupné bydlení a azylové domy, takže je to velice těžké. Například v Litoměřicích jeden azylový dům skončil, což vnímám jako velkou ztrátu. Pomohla by nejspíš propojenost samospráv. Lidé bez domova samozřejmě někde být musí, takže jdou pak do menších měst, kde se snaží nějakým způsobem přežívat, nebo jsou naopak ve větších městech, kde zase můžou lépe žebrat.

Kdo umí s problematikou chronického bezdomovectví nakládat dobře? Nebo snad i příkladně?
Pokud jde o Housing First bereme si příklad z Holandska.