V Liberci uzavřelo od roku 2006 registrované partnerství na osmdesát sedm stejnopohlavních párů. V Ústí nad Labem, kde je jedině možné uzavřít registrované partnerství v Ústeckém kraji, to bylo do poloviny srpna loňského roku rovných sto čtyřicet dvojic. Ve srovnání s počtem uzavřených manželství je to nízké číslo, protože v Libereckém kraji si od roku 2006 řeklo „ano" 3 848 heterosexuálních párů. To je jen o něco více svateb, než za jediný rok 2012 měli v Ústeckém kraji. Předloni tam totiž byl uzavřen podle údajů Českého statistického úřadu 3 341 sňatek. Je ale nutné připomenout, že registrované páry stále nemají stejná práva jako manželé.

Možnost uzavřít registrované partnerství existuje v České republice od roku 2006. Z dat Sociologického ústavu můžeme vyčíst, že od doby, kdy vstoupil zákon v platnost, se rozhodlo tuto možnost využít přes dva tisíce stejnopohlavních párů, dalších osm tisíc gayů a leseb uvedlo, že žije v nesezdaném svazku tzv. faktickém partnerství. Podle sociologů je však téměř jisté, že těchto svazků bude ve skutečnosti mnohem více.

V současné době se především díky zvolení Jiřího Dienstbiera na pozici ministra pro lidská práva hovoří o legislativním rozšíření práv sexuálních menšin tak, jak jsou ustanoveny především v zemích na západ od nás. To znamená, že by stejnopohlavním párům bylo umožněno uzavírat manželství v podobě jako je uzavírají heterosexuální páry a pokud bude Dienstbier velmi důsledný, mohla by vláda schválit i adopce dětí pro gaye a lesby.

Podporu může nový ministr očekávat nejen ze strany občansko-právních neziskových organizací, které se zákony snaží protlačit do Poslanecké sněmovny už několik let, ale podle nových statistických údajů se může spolehnout i na veřejnost.

Tolerance české společnosti

České společnosti je často vyčítána určitá lhostejnost, kterou projevuje k sexuálním menšinám. Navíc fakt, že něco toleruji, ještě neznamená, že to i respektuji. Z posledního průzkumu veřejného mínění lze vyčíst několik zajímavých informací, které mohou objasnit postoje většinové společnosti k sexuálním menšinám.

Mínění o toleranci české společnosti k homosexuálně orientovaným mužům a ženám bylo zjišťováno otázkou směřovanou na reakci sociálního okolí respondenta. Dotázaní se v jedné z otázek vyjadřovali k tomu, zda by ve městě či obci, kde žijí, přiznání homosexuality způsobilo potíže v soužití s ostatními lidmi.

„Zhruba polovina lidí (52 procent ) se domnívá, že by takovéto přiznání způsobilo potíže, asi dvě pětiny lidí (41 %) si myslí opak. Srovnání s hodnotami z dřívějších měření ukazuje, že veřejné mínění je v této otázce velmi stabilní a jeho hodnoty se v čase nijak významně nemění," komentoval data Martin Ďurďovič ze Statistického úřadu AV ČR.

Podrobnější analýza odhalila některé rozdíly vzhledem k sociodemografickým charakteristikám populace. O tom, že přiznání k homosexualitě by rozhodně způsobilo potíže, jsou statisticky významně častěji přesvědčeni lidé s názorovou orientací na levý kraj politického spektra, zejména voliči KSČM, a obyvatelé obcí s méně než 800 obyvateli. Protikladné mínění, že by přiznání k homosexualitě potíže rozhodně nezpůsobilo, naopak častěji zastávají vyhranění sympatizanti pravice, zvláště voliči TOP 09. Ke stejnému názoru se přiklánějí také ti, kdo se nehlásí k žádné církvi ani náboženskému společenství.

V průzkumu byla položena také otázka, která zjišťovala, zda respondent má přátele nebo známé mezi homosexuály. Pouze třetina dotazovaných odpověděla kladně a polovina řekla, že žádného gaye nebo lesbu nezná. I z tohoto výsledku by se dalo leccos usuzovat, protože přímá zkušenost se členem minority je leckdy nezbytná, aby si jedinec mohl udělat vlastní obrázek a neřídil se stereotypy tak, jak je často popisují média. „Pro lidi, kteří mezi homosexuály přátele či známé nemají, platí, že si o něco častěji myslí, že by přiznání takové potíže rozhodně způsobilo," doplňuje Ďurďovič.

Partnerství má většinovou podporu

Bezmála tři čtvrtiny dospělé populace (72 procent) uznávají v českém právním řádu kodifikované právo homosexuálů uzavřít registrované partnerství. Zhruba polovina veřejnosti (51 procent) se domnívá, že by homosexuální muži a ženy měli mít právo uzavřít sňatek. K možnosti, že by homosexuálové mohli adoptovat děti, se staví kladně asi třetina Čechů.

Negativně se k rozšíření práv homosexuálů staví především populace ve věku nad 60 let a věřící lidé hlásící se k Římskokatolické církvi.