Dámy se záhadným úsměvem. Pánové s pečlivě zastřiženými kníry a řády na prsou. Medailony s tvářemi osob, které žily před stovkami let, si může prohlížet široká veřejnost díky výstavě s názvem Vzestupy a pády portrétní miniatury v chomutovském muzeu. Jeho evropsky unikátní sbírka opustila depozitáře po dlouhých letech, aby opětovně nadchla pro tento typ umění a zároveň ukázala, co při jejím zkoumání zjistili akademici.

Drobná dílka mimořádné kvality analyzovali odborníci v Ústavu anorganické chemie Akademie věd České republiky a Akademie výtvarných umění v Praze ve společné laboratoři Alma, kde je možnost nahlížet na výtvarná díla očima přírodních věd. Zkoumali například využití barevných pigmentů v souvislosti s datací děl i možné podvrhy, přičemž se jednalo o první zevrubnější a systematický výzkum portrétních miniatur z českých sbírek. Trval téměř čtyři roky.

„Zjištění byla celá řada. Za všechny lze uvést rozpoznání Cassiova purpuru, a to hned v několika miniaturách. Je to vůbec poprvé, kdy byl v miniaturní malbě takto identifikován,“ zmínil jeden z autorů výstavy David Hradil. „Je to pigment tvořený nanočásticemi zlata, které se také dříve používaly k barvení rubínového skla. V malířství ho však používali jen miniaturisté, protože byl velmi drahý,“ doplnil.

Jedna z miniatur ze sbírky chomutovského právníka Richarda Goldmanna, velkého znalce a sběratele umění, který vytvořil jednu z nejkvalitnějších sbírek miniatur ve střední Evropě. Sbírku zakoupilo chomutovské muzeum v roce 1940.
Unikátní miniatury z chomutovské sbírky poputují na výzkum do Prahy

Ke zkoumání akademici využili špičkové a mezinárodně srovnatelné metody, které umožnily zkoumat díla do hloubky, aniž by hrozilo jakékoli poškození. Například rentgenový fluorescenční skener, jenž laboratoř používá jako jediná v zemi.

Výzkum byl ojedinělý i tím, že podporuje výsledky exaktní vědy s poznatky historické a výtvarné technologie. „To často neumí ani ve světě a je to specifikum naší laboratoře Alma,“ zdůraznil Hradil.

Zkoumané miniatury pocházely významnou měrou právě z chomutovské sbírky, dále ze zámeckých sbírek z jižních Čech a z Národního nebo Umělecko-průmyslového muzea v Praze.

Dopouštění vody do Kamencového jezera z Podkrušnohorského přivaděče v dubnu roku 2021
Chybí půl metru vody. Kamencové jezero budou dopouštět více než měsíc v kuse

Sama sbírka chomutovských portrétních miniatur obsahuje na 120 děl včetně těch, která vytvořili nejpřednější miniaturisté z 18. a 19. století. Zahrnuje práce autorů anglické, francouzské, rakouské, nizozemské, německé i české školy. Ještě v polovině 80. let se údajně jednalo o kolekci, která se svou úrovní blížila sbírce holandské královny.

Jsou citlivé na světlo

Původně patřila Richardu Goldmannovi – chomutovskému radnímu a advokátovi židovského původu. Nakoupil je po první světové válce, kdy zchudlá šlechta rozprodávala svůj majetek. Po jeho smrti sbírku zdědila manželka Sally Goldmannová, která ji v roce 1940, kdy hrozila konfiskace majetku, prodala chomutovskému muzeu.

Naposledy chomutovské muzeum sbírku zpřístupnilo před patnácti lety. „Subtilní obrázky nebývají často vystavovány zejména pro svou citlivost na světlo, které vlivem častého působení může malbu nenávratně poškodit,“ vysvětlila ředitelka Markéta Prontekerová.

Výstava bude k vidění na starobylé radnici na náměstí 1. máje do 24. září.