Každý rok jsou tu nějaké akce, jako například Jimlínská pouť atd. Z věže hradu je opravdu hezký výhled na celou obec Jimlín a také Zeměchy. Dále jde vidět také České středohoří, třeba Oblík (509 m n. m.), Raná (457 m n. m.) a v dálce také Hazmburk.

Na Nový Hrad se dá dostat podle libosti více způsoby. Od vlakové zastávky Jimlín je to asi 1 km po modré turistické značce. Další možností je autobusová zastávka v Zeměchách, kde zastavuje autobus z Loun, z Prahy a ze Žatce. Přímo pod hradem se také nachází cykloturistická značka s číslem 304. Další možností je pěší túra z Loun po modré turistické značce, která vás provede po naučné stezce z Loun do Zeměch.

Tato naučná stezka měří 3,12 km. Turistická značka vás zavede přímo před bránu hradu. Nedávno se na hradě uskutečnil Rytířský turnaj. Podle mě ale největší návštěvnost dělá výhled z věže do okolí anebo sklep s drakem. Rozhodně stojí toto místo za návštěvu.

Historie Nového Hradu v Jimlíně

První zmínka pochází ze 14. století, kdy rytíř Záviš z Jimlína nechal nad obcí Jimlín postavit novou kamennou tvrz palácového typu. Po smrti posledního z jimlínského rodu v roce 1453, se dědictví ujal Albrecht Bezdružický z Kolovrat, který se svolením krále Jiřího z Poděbrad ze dne 2. května 1465 začal s přestavbou tvrze na honosný hrad. V průběhu devíti let stavby se Albrecht z Kolovrat začal psát jako Novohradský. Vzniká tak nejen nová větev rodu Kolovratů, ale i název hradu a veliké prosperující panství. V držení zmíněného rodu byl Nový Hrad více než sto let.

Volf Novohradský z Kolovrat započal s renesanční úpravou, v níž pokračovali i další majitelé Jan z Lobkovic a páni z Liběchova, kteří v roce 1588 prodali panství i s hradem Šebastiánovi Vřesovci z Vřesovic. V majetku Vřesovců zůstal Nový Hrad až do roku 1630, kdy ho císařský rada Volf Illburk z Vřesovic prodal polnímu maršálovi Janu z Aldringen. Jan z Aldringen zemřel 22. července 1634 a dle testamentu připadlo panství i se závazky premonstrátskému klášteru na Strahově, s podmínkou vyplacení klášterů ve Vídni a Luxemburku.

Celé panství těžce zkoušené třicetiletými válkami bylo téměř vypleněno a zámek byl neustálým střídáním nepřátelských a císařských vojsk i velkým povstáním poddaných v roce 1639 značně poškozen. I přes tíživou finanční situaci započali premonstráti s nápravou válečných škod i s barokními úpravami zámku, včetně stavby nové kaple sv. Josefa a obytného křídla při severní hradbě. Dluhy však přesáhly možnosti kláštera, a tak roku 1665 opat Kašpar z Questenberka prodal zámek braniborskému markraběti Kristiánu Vilémovi. Markrabě se na zámku téměř nezdržoval, ale pokračoval v přestavbách započatých premonstráty.

V červenci 1670 Nový Hrad kupuje Gustav Adolf Varrensbach a jeho manželka Marie Sidonie (rozená Šliková). Po dlouhé době se zámek znovu stal typickým panským sídlem. Noví majitelé vedli rušný společenský život a s velkými náklady dokončovali přestavbu na pohodlný barokní zámek.

Původní gotický příkop byl překlenut a posloužil jako prostor k ustájení koní, jejichž chovu se Gustav Adolf vášnivě věnoval. Rozsáhlou přestavbou prošla i hospodářská část. Od dob Kolovratů došlo za Varrensbacha snad k nejrozsáhlejším architektonickým změnám…

Koncem roku 1715 koupila zámek i panství s pěti dvory a devíti vesnicemi Anna Barbora z Löweneggu. Zámek zůstal honosným šlechtickým sídlem, ale díky rozmařilosti majitelky panství upadalo do dluhů. Údajně velice krásná paní, jejíž manžel Jan Ferdinand trávil většinu času u vídeňského dvora, žila tak „společensky", že na příkaz samotného císaře musel proti ní i jejím důvěrným přátelům, pánům z Vacínova, zasáhnout krajský hejtman.

Socha sv. Jana Nepomuckého před první branou, kterou dala Anna Barbora zhotovit na důkaz svého pokání, ani její usmíření s manželem, již úpadek panství nezastavilo.

Začíná sedmiletá válka a už v roce 1757 drancují panství pruská vojska. Zbídačené panství koupil 31. března 1767 Josef kníže ze Schwarzenberku. Třebaže zámek jako panské sídlo novým majitelům nevyhovoval, prošel velkou rekonstrukcí (včetně nových střech, oken, opravy věže a hradeb). Postupně změnil svůj charakter k hospodářskému využití s vrchnostenskou správou, pro kterou byly vybudovány byty a kanceláře.

V letech 1813 1816 za napoleonských válek sloužil zámek jako vojenský špitál, což se opět negativně odrazilo na jeho stavu.V roce 1851 se zde na celých dvacet let usazuje císařská jízda. Značné škody po jejím odchodu pravděpodobně způsobily odchod schwarzenberského správního aparátu do Postoloprt, a zámek se tak stal výhradně hospodářským objektem. Tomuto účelu sloužil Nový Hrad až do druhé poloviny 80.let dvacátého století.

Po vyvlastnění v roce 1949 přeměnilo zámek „k obrazu svému"zemědělské družstvo. Tehdy zmizelo i veškeré zbývající vybavení. Do tohoto období spadá i úplná devastace zámecké kaple a reprezentačních prostor. Dlouhodobě zanedbaná údržba i neodborné stavební zásahy se projevily na mnoha částech zámku až havarijním stavem. Základní, často velmi chaotické práce se uskutečnily až po roce 1986, ale patřičné pozornosti se Nový Hrad dočkal až po roce 1994, kdy přešel pod správu Okresního úřadu v Lounech.

V posledních letech zámek jako majetek Ústeckého kraje ve správě Oblastního muzea v Lounech prochází systematickou rekonstrukcí, aby v budoucnu tato architektonicky zajímavá památka s bohatou historií mohla sloužit jako další nově vybudovaný turistický cíl i jako prostor pro nejrůznější kulturní a společenské akce. Více na: www.jimlin.cz.

Zpracoval Martin Cíl

JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?

Napište nám:
- kam se vydat
- čím je toto místo zajímavé/proč stojí za návštěvu
- jakým způsobem (autem, vlakem, na kole) se dostat na výchozí bod výletu
- vaše postřehy, dojmy i rozšiřující informace
- Příspěvky o rozsahu 20 - 30 řádek s alespoň 3 fotografiemi o velikosti 1 MB posílejte na e-mail: vyletysevernicechy@denik.cz
- Nezapomeňte uvést své jméno a také adresu a telefon!
- Každý zveřejněný příspěvek bude umístěn i na webech Deníku. Každého autora otištěného příspěvku oceníme originálním dárkovým balíčkem.

Prázdniny jsou ideální dobou vypravit se na výlet. Severní Čechy k nim poskytují spoustu možností. Je tu nádherná krajina, zajímavé přírodní útvary, záhadná místa provázená legendami, spousty hradů, zámků, rozhleden a památek.

Každý z vás má určitě své oblíbené místo, kde se cítí dobře a kam se rád vrací. V loňském roce jste nám takových míst doporučili opravdu velkou spoustu a více než tři desítky vašich nejúspěšnějších tipů na výlet jsme zveřejnili.

I nyní máte možnost se o své zážitky podělit s dalšími čtenáři a ještě získat zajímavé ceny.