Zranění, která se míchy nijak nedotkla, nezpůsobila nestabilitu či deformitu páteře, se řeší konzervativně (tj. bez chirurgického řešení). Zlomeniny se léčí klidovým režimem, speciální gymnastikou zádového svalstva tzv. izometrickým posilováním (posilování bez pohybu páteře) a používáním korzetů.

Korzety se vytvářejí každému pacientovi přesně na míru. Existuje jich celá řada podle jednotlivých typů a místa poranění páteře. Korzet pacient nosí většinou 4 12 týdnů podle typu poranění. Méně často lékaři zlomeniny páteře operují. Pokud ale byla současně při poranění páteře poškozena i mícha, většinou přistupují k operativnímu řešení.

Hlavní je šetrný zákrok

Trendem v páteřní chirurgii je využívání minimálně invazivních přístupů, které vyžadují provedení jen malých řezů pro zavedení operačních nástrojů i implantátů, nebo tzv. perkutánní výkony prováděné vpichy přes kůži.

„Preferujeme zejména techniky, které co nejméně zatěžují organismus pacienta a umožňují kratší rekonvalescenci. Pomáhají nám v tom navigační operační systémy, které navádějí operátora co nejbezpečnější a nejšetrnější cestou k patologickému ložisku v páteři.

Umožňují nám pracovat s velkou přesností, a to jak při otevřených zákrocích, tak při operacích provedených přes kůži," vysvětluje neurochirurg Nemocnice Na Homolce, MUDr. Jiří Chrobok. Doplňuje, že kromě léčby poraněné páteře se zdejší neurochirurgové specializují i na léčbu tzv. degenerativních chorob páteře, hlavně na umělé náhrady opotřebovaných plotének.

Ke sportu patří opatrnost

Většina vážných zimních úrazů souvisí s lyžováním. Při pádech hrozí především poškození bederní páteře, nejen zlomeniny obratlů, ale i těžké úrazy spojené s přerušením míchy. Při sjezdovém lyžování většinou vzniká zranění v horní části beder. Úrazům se nevyhnou ani sáňkaři či jezdci na bobech. V těchto případech se lékaři setkávají s poraněním spíše v dolní části bederní páteře.

Mnoho úrazů si také přivodí snowboardisté. Při pádech si sice nejčastěji lámou vřetenní kosti na předloktí a zápěstní kůstky, ale pokud padnou prudce dozadu, mohou si také nebezpečně poškodit páteř v různých segmentech. Při bruslení či krasobruslení hrozí úrazy při dopadu na led. Podle intenzity a směru bývají obratle poraněny v krční, hrudní i bederní oblasti.

Při sportování proto platí, že by lidé neměli přeceňovat své síly a dělat jen to, co bezpečně umí. Důležité jsou také ochranné pomůcky helma, chrániče, rukavice, vhodné oblečení a vybavení. Samozřejmostí by mělo být správné seřízení lyží ve speciálních servisech. V nebezpečí jsou i chodci na sjezdovkách. Protože jim tam například při střetu s lyžařem hrozí vážný úraz páteře, měli by se sjezdovkám raději vyhýbat.

Ke specifikům zimních úrazů páteře patří zlomeniny obratlů u starších lidí, kteří se zraní při pádech na zledovatělém povrchu. Protože většinou trpí osteoporózou (řídnutím kostí), jde o takzvané osteoporotické zlomeniny.

Páteř je pilířem těla

Dělí se na úseky krční, hrudní a bederní. Páteř má jednak funkci staticko-dynamickou a jednak ochrannou, protože v páteřním kanálu vede mícha a z ní vystupující nervové kořeny. Mícha spojuje mozek a periferii. Vede vzruchy z mozku do ostatních částí těla a opačně.

Zajišťuje pohyb svalstva končetin i trupu, zprostředkuje zevní vjemy cit polohy, vnímání bolesti, tepla, dotyku, reflexní i volní ovládání svěračů. Ovlivňuje funkci střevní peristaltiky a udržuje napětí cév v orgánech. Mícha končí u prvního bederního obratle, dále pokračují nervové kořeny, které jsou odolnější proti případnému poškození.

Poranění páteře tvoří asi tři procenta všech úrazů. Ze všech případů poranění páteře připadá asi čtvrtina do oblasti krční, 75 procent je v oblasti hrudní a bederní.

Asi třetina případů všech poranění páteře je spojena s poraněním míchy a nervových kořenů. Nejčastěji tato poranění vznikají při dopravních nehodách, na druhém místě jsou pracovní úrazy, následují sportovní úrazy a násilné trestné činy. Po nemocech srdce a cév a zhoubných novotvarech jsou úrazy páteře třetí nejčastější příčinou úmrtí, v nižších věkových kategoriích (do 44 let) dokonce nejčastější.

Moderní léčba úrazů páteře

Kromě výše zmíněných konzervativních metod léčby jsou tu i další. Nemocnice Na Homolce je v ČR na špičce v provádění radiointervenční léčby osteoporotických zlomenin vertebroplastiky a kyfoplastiky. Těchto léčebných zákroků se zde provedlo už na 500, zatímco na jiných českých pracovištích pouze desítky.

„Tyto dnes již běžně používané techniky zachránily a prodloužily život mnoha starším pacientům, kteří by ještě donedávna byli upoutáni na lůžko," pochvaluje si MUDr. Chrobok. Léčba spočívá v přesné punkci poraněného obratle pomocí navigace počítačovým tomografem (CT). Nevyžaduje otevřenou operaci ani celkovou anestézii, jen místní znecitlivění.

Vertebroplastika představuje punkci zlomeného obratlového těla, do kterého se pod tlakem aplikuje kostní cement. Zpevní jej tak, aby pacient nevnímal bolest a mohl bezpečně zatěžovat páteř bez nutnosti nošení korzetu. Ten někdy omezuje u starších lidí dýchání a je nepohodlný.

Kyfoplastika se provádí tím způsobem, že se do poraněného obratlového těla přes kůži zavede kanyla, která má na konci speciální balónek. Ten se pod velkým tlakem nafoukne zpevňujícím médiem, a tím se obratlové tělo roztáhne zpět téměř do původního tvaru.

Když to nejde bez skalpelu

Chirurgická léčba se provádí u 20 až 30 procent úrazů páteře bez míšního poranění a skoro u většiny poranění páteře s míšním poškozením. „Smyslem chirurgických operací je opravit páteř tak, aby byla stabilní, měla správný tvar, a aby byly volné nervové struktury," říká MUDr. Chrobok.

Chirurgové speciálními šrouby k sobě připevňují zlomené části obratlů, případně ke stabilizaci poraněného obratle zasahují šrouby i do obratlů sousedních. Když je obratlové tělo zcela rozdrcené, nahrazují je řadou moderních implantátů.

Poškození krční ploténky, vymknutí nebo nestabilita krčních obratlů se operují poměrně jednoduše. Ploténka se odstraní a pak se nahradí implantátem či vlastním kostním štěpem. Zajistí se dlahou, která je přišroubovaná dvěma vruty k sousedním obratlům. Rozdrcený obratel či vícečetná zlomenina obratle se léčí tak, že se odstraní obratlové tělo a nahradí se implantátem. Zajistí se rovněž dlahou.

Zlomeniny hrudních a bederních obratlových těl se zajišťují pevnými šrouby, které jsou zakotveny nad a pod poškozený obratel. Pak se buď provede výměna obratlového těla nebo, když to situace dovolí, se doplní poškozený obratel nanesením vlastních, event.umělých kostních štěpů.

Co víme o náhradách

Typy implantátů používané při ošetření páteřních úrazů jsou pevné, bez možnosti pohybu v ošetřeném úseku páteře (pak existují ještě dynamické implantáty, které ale mají zcela jiné využití, a to při léčbě degenerativních chorob páteře).

Implantáty jsou vyrobené ze slitin kovů, kde převládá titan. Tento kov lidský organismus dobře toleruje i proto, že má jen minimum nežádoucích projevů. Je zároveň takzvaně MRI kompatibilní. To znamená, že ačkoli tělo pacienta obsahuje kov, i po této operaci může nemocný podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí. Jen velmi vzácně se objevuje nesnášenlivost na implantát. Ta se projevuje záněty, uvolňováním implantátu a bolestivostí. Pak je nutná opakovaná operace (reoperace), kdy se zvolí jiný typ náhrady nebo jiné řešení bez vnitřní stabilizace.

Rehabilitace páteře začíná po zhojení poraněných částí obratlových těl a odstranění zevní fixace límce či ortézy. Nemocnému je pak třeba zvolna mobilizovat páteř. Celý proces trvá od operace zhruba tři až šest měsíců, než může člověk znovu obnovit svůj běžný životní režim.

První pomoc při poranění páteře

Při vyproštění, ošetření těžce zraněného v místě nehody a při jeho transportu je vždy nezbytné myslet na poranění krční páteře i jejích ostatních částí. Pokud je zraněný při vědomí, je dobré mu položit otázky „máte bolesti v oblasti páteře?" a „cítíte ruce, cítíte nohy a můžete s nimi pohnout?".

Zraněný se musí vyprošťovat v neutrálním postavení páteře, to znamená držet jeho hlavu mezi dvěma dlaněmi a tělo zvedat i přenášet jako by to byl jeden neohebný kus provádět by to měly alespoň čtyři osoby. Transport je ideální nejlépe na rovném tvrdém lehátku. Pokud je podezření na zlomeninu krčního obratle a je-li to možné, je vhodné nasadit krční límec, který neutiskuje krční žíly.

Zpracovala Renata Malá