Soutěž má za cíl upozornit širokou veřejnost na špičkové výkony v oboru muzejnictví při tvorbě výstav a stálých expozic, prezentování sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů nebo lokalit kulturního a přírodního dědictví. Nejvyšším oceněním v každé kategorii je Cena Gloria musaealis. Jeden z projektů obdrží Cenu Českého výboru ICOM a jeden může získat Cenu čestného výboru soutěže, který přebírá svoji záštitu nad každým jejím ročníkem.

Ve třech hlavních kategoriích soutěže byla nominována tato muzea: 

Logo Národní výstavy muzeí Gloria musaealisLogo Národní výstavy muzeí Gloria musaealisZdroj: Archiv Ústeckého kraje

Muzejní výstava roku 2023 – nominovaní:

*Technické muzeum v Brně (výstava „Není Tesla jako Tesla“)
*Národní galerie v Praze (výstava „Petr Brandl: Příběh bohéma“)
*Uměleckoprůmyslové museum v Praze (výstava „Kabinety: Mistrovská díla uměleckého řemesla 16. a 17. století z českých sbírek”)
*Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p. o. (výstava „Hérakleitův princip: 100 let uhlí v českém umění”)
*Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o. (výstava „Krystaly ve službách technického pokroku“)

Muzejní publikace roku 2023 – nominovaní:

Vyhraje v kategorii Muzejní publikace ta s názvem Zbožní zítřka: Umění vidět / Mystici, esoterici, mediumici a automatici v českém výtvarném umění Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích?Vyhraje v kategorii Muzejní publikace ta s názvem Zbožní zítřka: Umění vidět / Mystici, esoterici, mediumici a automatici v českém výtvarném umění Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích?Zdroj: Archiv Ústeckého kraje

*Muzeum města Brna, p. o. (publikace František Kalivoda (1913–1971): Vize a návraty modernismu)
*Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. (publikace Zbožní zítřka: Umění vidět / Mystici, esoterici, mediumici a automatici v českém výtvarném umění)
*Muzeum T. G. M. Rakovník, p. o. (publikace Královské klenoty ze Mšece a Řevničova: Unikátní nálezy z období stěhování národů ze středních Čech)
*Muzeum Podblanicka, p. o. (publikace Budování knížecího snu: Krajinářský park ve Vlašimi v 18. a 19. století)

Muzejní počin roku 2023 – nominovaní:

*Městské muzeum v Jaroměři (projekt Rekonstrukce muzea a nové expozice)*Gočárova galerie (projekt Gočárova galerie v Automatických mlýnech)
*Národní technické muzeum (projekt Generální oprava parní lokomotivy 464.102 Ušatá)
*Muzeum Komenského v Přerově, p. o. (projekt Rekonstrukce ORNIS a nová expozice)
*Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. (projekt Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce)
*Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. (projekt Revitalizace areálu NKP Ploština a nové expozice)

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.