K čemu lék slouží
Je to lék, který doslova napadne virus a nabourává se do jeho genetického kódu, kde způsobuje změny. „Zastaví množení viru a u pacienta zásadně klesne riziko, že se jeho stav zhorší a bude potřebovat léčbu v nemocnici, na JIPu či dokonce zemře,“ popisuje účinek Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J.E.Purkyně. Jedná se o léčivo v tabletách, které se užívají po dobu pěti dnů. Nasazen byl měl být pacientovi co nejdříve po diagnostikování covidu, nejpozději do pěti dnů od propuknutí příznaků.

Komu je určen? Kdo se mu má vyhnout?
Přípravek je určený pacientům starších 18 let, kteří nepotřebují doplňkovou léčbu kyslíkem, ale je u nich riziko, že dojde k závažnému rozvoji onemocnění covid-19. Jako jsou senioři, lidé s nadváhou a pacienti, kteří se léčí s chronickými chorobami srdce, ledvin a plic. Lék není určen pro těhotné ženy. „Během testování se u myší prokázala reprodukční toxicita a z toho důvodu se rovnou rozhodlo o tom, lék těhotným nepodávat,“ vysvětluje lékařka Ludmila Bezdíčková, členka Výboru všeobecného lékařství ČLS JEP.

Vládní opatření omezí vánoční večírky i silvestrovské oslavy
PŘEHLEDNĚ: Nová opatření omezí vánoční i silvestrovské oslavy. Co vše se mění

Jedná se o experimentální lék?
Nejedná. Molnupiravir není experimentálním lékem, ale lékem neregistrovaným v Evropské unii. O registraci u léku zažádáno je, neskončil ale ještě celý proces. Neznamená to ale, že lék neprošel testováním. Jeho využití ještě před registrací schválila Evropská léková agentura (EMA), především kvůli rychlému šíření viru na kontinentu. „Doporučení EMA je vydáno po přezkoumání prvotních údajů o kvalitě léku a výsledků z dokončených a probíhajících klinických studií,“ vysvětluje mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Klára Brunclíková.  Pokud jde o bezpečnost, nejběžnějšími nežádoucími účinky hlášenými během léčby a do 14 dnů od podání léku byly průjem, nevolnost, závratě a bolest hlavy.

Kde ho získat?
Lék může naordinovat lékař se specializovanou způsobilostí, včetně praktických lékařů na základě předchozího vyšetření pacienta. V tomto případě ale nemůže napsat elektronický recept. I kvůli tomu, že se jedná o neregistrovaný lék, není dostupný v běžných lékárenských sítích.  Pacient si ho může vyzvednout v nemocnici, která určí výdejové místo. Ideálně by se mělo jednat o nemocniční lékárny.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto
Unie nakoupit vakcíny zvládla, východní státy EU ale málo očkují

Je účinnější než monoklonální protilátky? Jaké jsou největší rozdíly pro pacienty?
Zásadní rozdíl je ve formě podání. Mulnopiravir je orální léčivo, monoklonální protilátky dostane pacient do těla infuzí. I přesto, že se jedná o méně pohodlnou formu, někteří lékaři se kloní spíše k podávání monoklonálních protilátek. „Pokud se pacient může z hlediska vlastní mobility a zdravotního stavu dopravit do nemocnice, zatím se mi to jeví jako výhodnější. Především z důvodu, že jejich účinnost se hodnotí jako mnohem vyšší, než u molnupiraviru,“ poznamenává Ludmila Bezdíčková. U podání protilátek se riziko počtu hospitalizací snižuje až o 70 procent. U molnupiraviru prvotní studie ukazovaly na snížení rizik o 48 procent. Ze strany EMA ale došlo k přezkoumání a nyní se vědecké závěry kloní spíše ke 30 procentům. To vše ale může změnit varianta Omikron, na kterou monoklonální látky stačit nebudou. „Molnupiravir, u kterého to naopak vypadá, že účinnost neztratí, tak bude to jediné, co zatím budeme mít a budeme za to rádi,“ poznamenává  Bezdíčková.

Existuje další alternativa?
Společnost Pfizer vyvinula antivirotikum Paxlovid. Přípravek dosud v EU registrován není, EMA už ale vydala stanovisko, podle kterého se členské země mohou rozhodnout, zda využívání léků ve svých zemích před registrací dovolí. Současně také probíhá vyhodnocování kvality léku a například jeho snášenlivosti s jinými medikamenty a podobně. U tohoto antivirotika by se mohlo riziko hospitalizace snížit až o 90 procent.