Odcizil také několik hliníkových vík skříněk. Pachatel způsobil Českým drahám škodu přesahující 60 tisíc korun. Šlo pravděpodobně o sběrače kovů, který měď a hliník prodal v některé z ústeckých sběren.