Dossev se zodpovídá ze zavraždění bulharské prostitutky, kterou měl ubít k smrti 28. prosince 1996.
Část svědků se nedaří k soudu dostat. Svědčili jenom někteří z tehdejších kuplířů a prostitutek.
Předsedkyně trestního senátu Jana Kurešová, která má případ Dossev na starosti, původně předpokládala, že by případ mohl v těchto dnech končit, ale nestalo se tak. Proces byl znovu přerušen.
„Z Bulharska se nemohla dostavit matka Belčeva, bývalá Belčevova manželka a jeden Belčevův spolupracovník, protože jim to nedovolilo bulharské nejvyšší státní zastupitelství,“ uvedla Kurešová.
Příbuzní Cvetomira Dimitrova Belčeva by měli před soudem svědčit proto, že Belčev byl šéfem kuplířského gangu v Dubí. Pod jeho vedením pracoval Dossev, který umlátil ve sklepě Belčevova domu bulharskou dívku.
Interpol byl požádán, aby vyhledal současnou manželku Belčeva a jednoho jeho spolupracovníka, protože soud nezná jejich současné místo pobytu. Proto jim nemůže doručit předvolání k ústeckému Krajskému soudu.
Podle předsedkyně senátu dojde kvůli tomu k průtahům. Podle odhadů soudkyně Kurešové by mohl proces s Dossevem být ukončen rozsudkem v červnu.
V novém procesu zatím nevyplynulo nic nového proti tomu, co bylo řečeno již při prvním soudu v Dossevově nepřítomnosti.