Soudní proces začal v prosinci 2005 po osmi letech vyšetřování. Před soudem stanulo čtrnáct osob. Deset bankovních úředníků a čtyři podnikatelé se měli dopustit podvodu tím, že jedni požadovali a druzí poskytovali do roku 1995 úvěry, o kterých věděli, že budou splaceny jenom dalšími úvěry. Nakonec zůstaly po nesplacených úvěrech v bance nedobytné pohledávky.
Na začátku procesu hrozilo obžalovaným dohromady několik desítek let vězení. Rozsudek ale nebude razantní. Lze naopak očekávat cokoliv, jen ne vysoké tresty.

Obžaloba couvá
Důležitým signálem krachu vyšetřování byl návrh, se kterým přišel v létě státní zástupce Jan Jakovec. Navrhl obžalovaného Vychodila zprostit obžaloby a v případě obžalovaných Novákové, Nového, Šabarta, Hály a Jana navrhl zastavit jejich stíhání.
Navrhl totiž, aby soud překvalifikoval jejich jednání z podvodu (§ 250) na pomoc při porušování povinnosti při správě cizího majetku (§ 255). Jde o méně závažný paragraf z hlediska trestní odpovědnosti i výše trestu.
Zastavení stíhání bylo navrženo u některých obžalovaných proto, že překvalifikováním obžaloby na porušování povinnosti při správě cizího majetku došlo k promlčení tohoto trestného činu.

Státní zástupce navrhl přehodnotit obžalobu z podvodu na porušování povinnosti při správě cizího majetku také u ostatních obžalovaných, kde ale k promlčení ještě nedošlo. Vyměnil tím hrozbu vězení od 5 až do 12 let na nižší sazbu, teoreticky i za dva roky vězení.
Obžalovaní tehdy v závěrečných vystoupeních před soudem přešli do protiútoku. Obžaloba byla v defenzivě, a tak odmítli dokonce i zastavení trestního stíhání. Chtějí naprosté osvobození. Vyšetřování označovali za diletantské a protiprávní.
Náš Deník již vloni v listopadu uvedl, že vzhledem k průběhu procesu výsledek soudního jednání bude pro obžalované daleko příznivější, než jak si myslí obžaloba.

Uvedli jsme také, že z bankéřů má největší šanci na osvobození bývalý generální ředitel UNB Otakar Hála, což se také potvrdilo.
U dalších bývalých zaměstnanců Universal banky došlo k návrhu na nižší sazbu či zastavení procesu
Nejhorší pozici u soudu mají podnikatelé Pazdera a Frydrych. Za úvěry dluží stamiliony. Otázkou ale je, zda bude prokázáno, že záměrně úvěry nespláceli. Svého času byli podnikateli s velkým kapitálem a majetkem. Že došlo ke zhroucení jejich imperia je jedna věc, trestní odpovědnost za nesplacené úvěry věc druhá.

Soud musí prokázat, že zcela cíleně někdo nechtěl úvěr bance splatit a miliony si strčil do kapsy. A také musí dokázat, že bankéř o tom, že úvěr nebude splacen a bude pro banku představovat ztrátu, musel od počátku zcela prokazatelně vědět.
Zda takové důkazy existují, není jisté. Čili i k možnému odsouzení Pazdery a Frydrycha je potřeba připsat velmi tučný otazník.

Prokázání viny
Jak Deník již upozorňoval, základním problémem v kauze Universal banky je, že členové úvěrového výboru UNB, kteří o úvěrech rozhodovali, nemají kolektivní zodpovědnost za poskytnutí úvěrů, které nebyly splaceny.
Každému z obžalovaných musí být prokázáno, že věděl o poskytovaném úvěru, že je rizikový a nebude splacen. To lze asi jen stěží dokázat, uvedl již v listopadu minulého roku pro Deník advokát Narcis Tomášek, který se na kauze jako advokát nepodílí.