Pokud chtěla policie prokázat, že úvěry poskytované v UNB obžalovanému Vilému Pazderovi nebyly legální, měla zjistit, zda nedošlo ke zkreslování údajů hospodářské a obchodní evidence.

Dvacet tisíc stran
Základní spis vypracovaný policií měl nakonec 8504 stran a nejméně tolik stran má i 28 příloh. V průběhu jednání ke spisu přibylo ještě dalších více než 2000 stran.
Rozsáhlá obžaloba vypracovaná ústeckým krajským státním zastupitelstvím má 227 stran a na konci monstrózního procesu je osvobozující rozsudek.
Žádný z obžalovaných k soudu nepřišel, požádali, aby nemuseli být přítomni a poslali jenom své advokáty.
Policie mohla některé bankéře obvinit podle tehdy platných paragrafů 125, možná i 127 a 255 trestního zákona, tedy ze zkreslování údajů hospodářské a obchodní evidence, případně z porušování závazných pravidel hospodářského styku nebo porušování povinnosti při správě cizího majetku. Ale i to by jim musel soud nade vší pochybnost prokázat, zdůraznil předseda senátu při odůvodňování rozsudku.

Faktor promlčení

Vyšetřování bylo podle senátu zahájeno v době, kdy většina skutků by podle tehdejší mírnější právní kvalifikace byla promlčena.
Policie zjistila při prošetřování Pazderovy směnky s falešným podpisem, že poskytováním úvěrů na splacení předchozího úvěru se zlepšoval obraz fungování banky. Byl zaplacen novým úvěrem starý úvěr a nestrašil jako nesplacený, nezhoršoval tedy obraz banky.

Menší tresty?

Pokud by policie postupovala tímto směrem, některým z obžalovaných by hrozily sice daleko menší tresty, ale obžaloba by měla u soudu větší naději na úspěch, zaznělo v odůvodnění rozsudku.

ČNB mlčela
Podle Elischera signál, že obžaloba pro podvod nebyla nejšťastnějším řešením, je možné nalézt i v materiálech České národní banky (ČNB). Ta v roce 1996 a 1998 prováděla kontrolu v UNB a shledala tam závady.
Jenže ČNB nepovažovala za nutné informovat o tom orgány činné v trestním řízení, čili hospodářskou kriminálku. Jednalo se o problémy, které byly řešeny v rámci bankovního dohledu. ČNB vyčítala bance, že zastírala přeúvěrováním nesplácené úvěry.

Bankovní dohled
Pokud neshledávala ČNB v tom, co zjistil její bankovní dohled, trestnou činnost, měl to být signál pro vyšetřovatele v roce 1998, že jdou špatným směrem, když uvažovali o tom, že se obvinění dopouštěli na bance podvodů, zdůraznil při odůvodnění rozsudku předseda senátu.