Problém začne při kontrole schengenského víza. Vietnamci pravděpodobně pracují v Maďarsku na zastupitelském úřadu, ale v pasech mají již neplatná schengenská víza z loňského roku. Nová víza, která ukazují policistům, jsou pouze takzvaně národní, čili opravňují cizince k pobytu v místě, tedy v Maďarsku.

„V takovém případě policista slušně naznačuje cizincům, že musí vystoupit z vlaku, nebo stejný problém budou řešit v Německu. Jeden z cizinců ukazuje policistům zvláštní ID kartu vystavenou zastupitelským úřadem v Budapešti. Ani tento doklad jej však neopravňuje k další cestě do SRN.

Policisté nechtějí nic podcenit a ve vzorové dokumentaci zjišťují, že tyto ID karty se vydávají technickým a administrativním zaměstnancům diplomatických misí. Diplomatický pas nikdo z cizinců nevlastnil,“ vzpomíná na situaci v Děčíně Miroslav Vlach z ústeckého ředitelství cizinecké policie.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o rodinné příslušníky, a ve skupince bylo i dítě, byla záležitost ukončena pouze blokovou pokutou s doporučením, aby se skupinka vrátila zpět do Maďarska.

Byli upozorněni, že pobyt na území ČR bez schengenského víza je protiprávní. Cizinci však požádali o pomoc zastupitelský úřad v Praze. Do vysvětlování se pustil vietnamský úředník. Argumenty policistů však musel uznat a pouze požádal o zaslání dokumentace k případu.

Vlach dodává, že pokud by Vietnamci překročili českou hranici do SRN a kontrolovala je potom pouze německá hlídka, byla by pro ně cesta zpět do Maďarska trochu složitější.