V Ústeckém kraji jsou evidováni pouze dva státní příslušníci Guineje s trvalým pobytem na území ČR. Přesto se 17. prosince objevil na hranicích v péči cizinecké policie další muž z Guineje.

Podle dokumentů bydlí v Kolíně. Policisté ze SRN tohoto cizince doprovodili na státní hranici v Petrovicích u Ústí nad Labem. Důvody jsou zcela prozaické. Cizinec byl na území SRN odsouzen a po odpykání trestu zatoužil po malebných krásách České republiky, kde má údajně manželku.

Předávaný pas ale vypadal podezřele. Specialisté ústeckého inspektorátu cizinecké policie provedli rozbor tisku a fotografie. Cizinec klidně vypovídal do protokolu a nežádal advokáta ani tlumočníka. Dobře mluví česky.

Do ČR přicestoval 10. 8. 1999 a do roku 2004 zde pobýval legálně. Když zjistil, že mu končí platnost pasu 7. 8. 2004, požádal v Kolíně o trvalý pobyt za účelem sloučení rodiny s občankou ČR. Původní pas byl pravý a všechny okolnosti nasvědčovaly tomu, že se jedná o velkou lásku.

Vzhledem k tomu, že nový pas by cizinec nezískal legální cestou do doby skončení platnosti starého pasu, požádal o pomoc přítele v horké Africe. Za 1000 dolarů obdržel poštou jiný pas.

Miroslav Vlach z ústeckého oblastního ředitelství cizinecké policie ke guinejskému pasu uvedl: „Osobní údaje byly šikovně přepsány a fotografie je značně nejasná. Spoléhal na podobnost a profesionalitu padělku. Do pasu si nechal vylepit několik schengenských víz, aby legalizoval platnost dokladu a klidně se pohyboval po celé Evropě. Až do Petrovic.“

Muž je vyšetřován kvůli padělání a pozměňování veřejné listiny. Veškerá dokumentace byla zaslána do Kolína, kde se bude rozhodovat o jeho dalším pobytu.

Falešný pas, falešná identita, trestná činnost na území SRN, zapomenutá manželka v Čechách - neuvěřitelné je samozřejmostí.