Zde jste mohli proces s obžalovanou ženou sledovat již od zahájení v 8.30 hodin.

ON-LINE ZE SOUDU:

13.12 hodin: Rozsudek

Klemmová byla odsouzena k 12 letům vězení. Předseda trestního senátu Ondřej Peřich uvedl, že společenská nebezpečnost jejího činu je vysoká.

Soud nicméně přihlédl k jejímu plnému doznání a podrobnému popisu celé události.

Její čin byl posuzován jako klasická vražda, protože z důkazů vyplývá, že nebyla rozrušena v okamžiku porodu více než jiná matka v podobné situaci. Jednala dlouhodobě v utajení svého těhotenství, nepočítala s tím, že bude žít novorozenec s ní v rodině, neměla pro dítě nic připraveno, počítala s tím, že se dítěte zbaví, protože bylo nechtěné.

Byla uznána podle paragrafu 219 odstavce 2e, což znamená, možný trest na dvanáct až patnáct let nebo výjimečný trest. Minimální hranice je 12 let, ona byla odsouzena též k 12 letům.

Peřich zdůraznil, že významnou polehčující okolností bylo již několikrát zmíněné plné doznání. Kromě toho nebyla trestána, ani projednávána za nějaký přestupek, starala se o dvě ze svých tří dětí. Přitěžující okolností naopak bylo, že připravila o život dítě mladí 15 let.

11.56 hodin

Trestní senát se odebral k poradě. Obžalovaná se k vynesení rozsudku dostaví ve 13 hodin. Co k procesu ještě před vynesením rozsudku dodat?

V letech 1998 až 2008 bylo obžalováno na severu Čech, tedy v Libereckém a Ústeckém kraji, pro usmrcení novorozence 10 žen.

Jde o trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou (paragraf 220 trestního zákona), kdy matka v rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí své novorozené dítě při porodu nebo hned po něm. Matce close zoom_in v tomto případě hrozí odnětí svobody na tři léta až osm let.

Klemmová je ale obžalována státním zástupcem z vraždy podle paragrafu 219, čili z klasické vraždy, protože její čin byl promyšlený.

Z úst státního zástupce zaznělo, že obžalovává ženu podle paragrafu 219 odstavce 2e, což znamená, že chce pro Klemmovou vězení na dvanáct až patnáct let nebo výjimečný trest, protože podle písmene e) se dopustila vraždy na osobě mladší než patnáct let. Podobně tvrdý trest hrozí i tomu, kdo zavraždí těhotnou ženu.

Ale státní zástupce, jak uvedl v závěrečné řeči, nepožaduje výjimečný trest, spíše trest těsně pod nejvyšší hranicí trestu.

Pokračovat se bude ve 13.00 hodin.

11.43 hodin

Státní zástupce požadoval pro obžalovanou 14 let vězení, tedy těsně pod horní hranicí trestu za vraždu. Obhájce zdůraznil situaci Klemmové, ve které se nacházela. Zdůraznil, že žena se k činu přiznala.

11.30 hodin

Psycholožka uvedla v podstatě to, co bylo uvedeno v psychiatrickém posudku - podprůměrné intelektové schopnosti byly dostačující k tomu, aby se Klemmová mohla rozhodnout mezi několika variantami řešení nechtěného těhotenství.

Psycholožka zdůraznila, že jistou negativní roli v jednání Klemmové hrálo i nekvalitní soužití s druhem a zhoršené sociální podmínky. Nevyzrálost a nedostatek předvídavosti, obojí vedlo k tomu, že se stýkala s problematickými partnery.

V zátěžových situacích sklouzávala do řešení typu „ono to nějak dopadne.“ Proto neřešila ani problém svého těhotenství. Za dalším dítětem viděla další problémy, pokud se narodí – z hlediska finančního a sociálního.

Na otázku proč se neodstěhovala k příteli Karlovi, když s druhem Vojtěchem měla velké problémy a bil ji, podle psycholožky se na tom podílela její nerozhodnost a tíhnutí k druhovi. Z psychologického hlediska je schopna věrohodné výpovědi, dodala psycholožka.

Advokát po výpovědi psycholožky uvedl, že Klemmová mu řekla, že nehodila v listopadu 2008 novorozence do řeky, kde by pravděpodobně tělo zmizelo, ale položila ho u obchodu Lidl, aby bylo nalezeno. Nemohla totiž situaci, která se stala, unést.

11.15 hodin

Za jednání je odpovědná:

U soudu vypovídaly také dvě znalkyně – lékařka v oboru psychiatrie a psycholožka.

Znalkyně z oblasti psychiatrie uvedl, že Klempová netrpěla žádnou duševní chorobou. Obžalovaná má podprůměrný intelekt, ale v době porodu byla schopna jednat tak, aby se postarala o dítě během porodu i po porodu.

Když se obžalovaná dostane pod tlak okolností, sociálně selhává, dodala znalkyně s tím, že svého činu žena litovala.

11.04 hodin

U soudu bylo čten i závěr o odložení vyšetřování první smrti novorozence.

Případ prvního utajeného porodu a smrti novorozence policie odložila, protože nebylo nalezeno tělíčko dítěte a kromě toho podle popisu novorozence, jak Klemmová uváděla, nelze vyloučit, že skutečně se dítě narodilo mrtvé a že má obžalovaná pravdu. (Proto smrt prvního novorozence není předmětem tohoto soudního jednání.)

10.55 hodin

Na dotaz obhájce co znamená, že nebyl přerušen pupečník, znalec uvedl, že může dojít ke krevní ztrátě, což může ohrozit přežití dítěte.

Advokát se na to ptal proto, zda není možné, že mohlo dítě vykrvácet. (V tom případě by se nejednalo o vraždu.)

close zoom_in 10.50 hodin

Co odhalila pitva:

Soudní znalec z oboru soudního lékařství měl těžkou práci, protože tělo novorozence bylo nalezeno ve stádiu velmi pokročilé hniloby.

Přesto se podařilo zjistit, že na tělíčku dítěte nebyly žádné viditelné stopy po úrazu. Vše nasvědčovalo tomu, že novorozenec byl zralý a donošený, uvedl soudní znalec. Nic nenasvědčuje tomu, že by se novorozenc nenarodil živý, uvedl znalec.

Pitevní nález nevylučoval, že k porodu i smrti dítěte mohlo dojít v době, kterou uváděla Klempová.

Na otázku zda došlo k udušením novorozence ve vodě ve WC, uvedl, že s vysokou pravděpodobnědostí došlo ke smrti pro nedostatek kyslíku.

Zda přímo došlo k udušení z utopení je těžko prokazatelné, lze to jenom připustit, protože pro hnilobu těla nebylo možné to prokázat, dodal znalec.

10.43 hodin

Hovořil porodník:

Znalec z oboru porodnictví před soudem k prvnímu porodu uvedl, že obžalovaná uvedla, že první novorozenec byl světlý, což je signálem, že dítě mohlo být mrtvé, popis plodu ženou je věrohodný.

Plod byl s vysokou pravděpodobností mrtvý nebo mu již nebylo možno pomoci, zdůraznil soudní znalec.

K druhému porodu, v listopadu 2008, znalec uvedl, že podle výpovědi obžalované lze usuzovat, že těhotenství mohlo být prodloužené. Podle všeho došlo k porodu později.

K porodu došlo doma, kdy porodní kontrakce trvaly desítky minut, což je odpovídající doba pro ženu rodící již po páté. Krevní ztráta byla normální, zdravotní stav rodičky odpovídal stavu po normálním porodu. Nebránil ženě v běžném pohybu a aktivitách.

To ale též znamená, že Klempová byla schopná se postaral po porodu o novorozence. Dítě nezemřelo v důsledku neposkytnuté péče, ale aktivním jednáním matky, které sama popsala.

Dítě samotné by po porodu přežilo. close zoom_in
Znalec také uvedl, že původně měla Klemmová, jak sama uvedla, v úmyslu jít do porodnice a doma říci, že jde na operaci.

10.31 hodin

Byla čtena též výpověď jedné ženy, která na policii uvedla, že někdy v únoru jí obžalovaná řekla, že jí prý málem zavřeli, protože na ní upozornil vrátný z podniku kvůli tomu, že hledali po Lovosicích ženu, která potají porodila mrtvé dítě a pak ho odložila.

Nakonec se jí policie omluvila. A též si stěžovala, že jí tím vrátný pomluvil, jak bude před lidmi vypadat. Svědkyně tehdy kriminalistům také uvedla, že někdy na Mikuláše 2008 jí Klemmová řekla, že jde do nemocnice na operaci kvůli nádoru.

Když později ženu opět viděla, břicho již neměla vystouplé. Klemmová v souvislosti s tím uvedla, že jí břicho po operaci splasklo.

9.48 hodin

V průběhu procesu byla čtena i výpověď o nálezu tělíčka dítěte v lednu 2009. Odpoledne šel nálezce mrtvolky s přítelkyní a se psem v prostoru za obchodem Lidl.

Všimli si, že vedle potrubí, kolem kterého právě šli, ležel modrý pytel, pes nechtěl od pytle odejít. Při pohledu do pytle, kde byl natržený, uviděli něco, co mohlo být tělíčkem novorozence. Ihned byla volána policie.

9.41 hodin

Bývalý druh, který přišel též k soudu jako svědek, odmítl vypovídat a během jediné minuty od soudu odešel. Protože byl v blízkém vztahu ke Klemmové, odmítnutí svědectví mu bylo umožněno.

9.37 hodin

Vypovídá spolupracovnice:

U soudu jako svědkyně vypovídala žena, která s obžalovanou pracovala asi tři roky. Uvedla, že s Klemmovou vycházela dobře, i v práci dobře pracovala.

Svědkyně uvedla, že jako matka by podle jejího názoru dobrá, občas si stěžovala, několikrát sice si stěžovala na vztah s druhem, ale bylo to jen krátkodobé, po hádce.

close zoom_in „Porodila chlapečka a dala ho k adopci,“ uvedla k jejímu těhotenství, ale více o tom nemluvila. Adopci si vysvětlovala svědkyně, že již má tři děti a žije v malém bytě.

Když o tomto svědkyně před soudním senátem mluvila, Klemmová začala potichu plakat.

Při druhém těhotenství řekla, že má cysty, že půjde na operaci. (V té době těhotenství Klemmová) tajila. V listopadu 2008 byla náhle Hanka (obžalovaná) štíhlejší.

9.23 hodin

U soudu vypovídal Karel, milenec Klemmové, se kterým, jak obžalovaná uvedla, měla obě děti, které zemřely v Lovosicích jako novorozenci.

Uvedl, že se s obžalovanou zná asi dva roky, udržovali i intimní vztah. Jejího přítele, se kterým Klemmová žila, sám znal. Uvedl, že jí nabízel, ať se k němu nastěhuje.

„Neměla to lehké, je agresivní, když se napije,“ uvedl k osobě druha Klemmové. Nabídl jí, aby se s dětmi k němu nastěhovala, ale odmítla to, bála se reakce svého druha.

Také uvedl, že na obžalované nebylo těhotenství vidět. Popřel, že by ho požádala o peníze na interupci. „Pokud by peníze chtěla, tak bych jí peníze na přerušení dal,“ uvedl její přítel Karel, se kterým se občas stýkala. Dodal, že mu potom řekla, že potratila dítě.

9.12 hodin

Když později policie Klemmovou zatkla a odváželi jí z domu, již v autě se policistům z vraždy přiznala. Uvedla, že chtěla jít na přerušení těhotenství, ale neměla peníze, uvedla na policii.

Nepůjčil jí peníze ani přítel Karel, kterému říkala, že dítě je jeho. Antikoncepci nebrala, protože nechodila k lékaři a nevěděla, že si lze opatřit antikoncepci i bez lékařského předpisu.

9:01 hodin

close zoom_in Seděla na WC a tam jí praskla plodová voda. Na záchodové míse porodila holčičku. Ta hned po porodu začala brečet. Měla strach, aby brekot novorozence neprobudil jejího druha Vojtěcha, musela něco udělat.

Dítě při porodu spadlo do záchodové mísy a tam začalo brečet. Stačilo jen hlavičku ponořit do vody v záchodové míse a bylo ticho. Matka čekala až se její novorozená dcera utopí.

Dítě se po krátké chvíli přestalo hýbat. Nechala ho v míse, pupeční šňůra s placentou z ní bez problémů vyšla ven. Pod vanou měla igelitové pytle modré barvy, které si přenesla z práce a do jednoho z nich tělíčko dala.

Pytel potom vložila do plastového kbelíku a odnesla ho dolů do sklepa. Když se vrátila domů osprchovala se. Nemohla potom dlouho usnout, přemýšlela, co bude dělat dál, ale na nic nepřišla.

Až za tři týdny vzala tělíčko ze sklepa, dala pytel na nosič kola a dojela k obchodu Lidl. Pytel schovalo pod maringotku. Až po nějaké době vzala ze sklepa také kbelík a umyla ho.

Tím pro ní celá věc skončila.

Ve sklepě nikdo na tělíčko nepřišel, protože tam byl stále nějaký zápach, nebylo cítit, uvedla do protokolu při výslechu, který byl předčítán u soudu.

8.56 hodin

close zoom_in Výpověď Klemmlové:

V roce 2008 znovu s Karlem otěhotněla. K lékaři nešla, protože se bála, aby se nepřišlo na předchozí porod. Karlovi o dítěti nic neřekla, protože již při prvním těhotenství si myslel, že dítě není jeho.

Těhotenství zakrývala tím, že prý má zdravotní problémy. Druhovi také nic neřekla, protože již předtím mu řekla, že jí vzali kvůli zdravotním problémům dělohu.

Osudný listopad

Před soudem Klemmová popsala, co se v osudný den událo. Když na ní přišly porodní bolesti, bylo to někdy v listopadu 2008 večer, zhruba kolem deváté hodiny, její přítel Vojtěch i obě její děti, již naštěstí spali. Mohla proto potají porodit. Když začaly porodní bolesti odešla na WC.

8.52 hodin

Výpověď Klemmové:

Obžalovaná odmítla vypovídat a proto soud přečetl její výpovědi. Příběh, který vyprávěla, je o ženě, která pracovala jako uklízečka.

Její manžel, jak sama uvedla, je odsouzen ke dvaceti letům vězení, ale neřekl jí prý proč. Žila od roku 2002 s druhem Vojtěchem, a protože prý se opíjel (v hospodě vypil asi 10 piv a doma musel mít vždy dva litry vína) a byl vůči ní hrubý, několikrát jí zbil.

Proto se seznámila v roce 2006 s Karlem, který jí pomáhal, když třeba její druh jí vyhodil ven z bytu.

close zoom_in Je to také příběh o dvou mrtvých dětech. Žena vychovává syna a dceru, jeden syn je vychováván prý u babičky. Kromě toho měla porodit v lednu 2007 potají dítě a v listopadu 2008 druhé. Obě děti se nedožily jediného dne.

Již i kriminalistům při vyšetřování žena řekla, že s milencem Karlem otěhotněla. Karel ale nevěřil, že dítě je jeho. Těhotenství tajila. Říkala druhovi, že má nějaký nádor, proto má větší břicho.

V lednu 2007 jí její druh Vojtěch prý zbil a vyhnal jí večer po jednadvacáté hodině ven z bytu. Šla na kopec Lovoš, kde jí chytily bolesti a zde neočekávaně porodila. Prý dítě porodila mrtvé, bylo bez známek života, nekřičelo.

Po porodu usnula nebo možná omdlela a probrala se až ráno, slunce sice ještě nevyšlo, ale bylo již vidět. Dítě ležící vedle ní bylo mrtvé. Tělíčko dala i s placentou do batohu, šla k Labi, kde chvíli seděla a batoh s novorozence potom položila u břehu do řeky Labe.

V práci, kde věděli o těhotenství, uvedla, že dítě umřelo, potom ale řekla, že chlapečka, který se jí narodil, dala k adopci. Vzdala se nároku na příspěvek v mateřství.

A život šel dál v milostném trojúhelníku. Žila s Vojtěchem, sex měla i s Karlem. Vojtěch když se napil, prý jí vyčítal, že asi něco má s Karlem.

8.40 hodin

Žena, kterou přivedla vězeňská stráž do jednací síně v poutech, prožila deset dnů předtím své třiatřicáté narozeniny za mřížemi litoměřické vazební věznice.

Je obžalována, že koncem listopadu 2008 doma potají porodila a hned i utopila novorozenou dceru.

close zoom_in Zazněla obžaloba

Státní zástupce v obžalobě, kterou v soudní síni přečetl, uvedl: Koncem listopadu 2008 zhruba v 21. hodin v Lovosicích v ulici Jaroslava Ježka v bytě svého osmatřicetiletého druha, porodila Klempová v koupelně na WC živé novorozeně.

K porodu dítěte ženského pohlaví došlo do záchodové mísy.

Po narození, jakmile začalo dítě plakat, Klemmová dítě otočila hlavou dolů a hlavu mu ponořila do záchodové mísy. Dítě držela dokud se nepřestalo hýbat.

V míse ho potom ponechala. Z prostoru pod vanou vyndala modrý igelitový pytel, oblékla se, dítě dala do pytle a odnesla do sklepa domu.

Asi po třech týdnech ostatky novorozence odnesla na odlehlé místo za parkoviště na ulici Průmyslová poblíž obchodu Lidl. Pytel s mrtvým novorozence položila pod odstavenou maringotku.

Podle státního zástupce tedy jiného úmyslně usmrtila a takový čin spáchala na osobě mladší než patnáct let.