Hájovský jako ředitel a Bečvařík jako jednatel společnosti X-Car Luxury byli obžalováni z většiny podvodů a úvěrových podvodů. Další jsou obžalováni z podvodů v jednom až dvou případech.

Obžalovaný Hájovský byl krajským soudem vyloučen k samostatnému projednání, protože obhájce několikrát onemocněl v termínu, kdy mělo dojít k hlavnímu líčení a obžalovaný nesouhlasil s jednáním bez přítomnosti obhájce.

Soud však mohl rozhodnout o skutcích ostatních obžalovaných, proto projednání věci obžalovaného Hájovského vyloučil do samostatného procesu.

Rozsudek

Bečvařík byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání 6 let do věznice s dozorem a 5 let zákazu činnosti podnikání a zaměstnání za účelem koupě motorových vozidel a příslušenství a prodej. Podal proti rozsudku ihned odvolání.

Kratejl za podvod a zpronevěry 3 roky nepodmíněně s ostrahou a zákaz činnosti na 4 roky. Ponechal si lhůtu pro odvolání. Hlavsa za podvod 2 roky s podmíněným odkladem na dobu 3 let a vzdal se práva odvolání.

Hubač za podvodu byl odsouzen na 2 roky s podmínkou na 2 roky - polehčující okolností bylo uhrazení škody. Ponechal si lhůtu pro odvolání. Valkoun za podvod dostal 2 roky s podmíněným odkladem na 5 let. Ponechal si lhůtu pro odvolání.

V pasti dluhů

Společnost X-Car Luxury se na přelomu let 2005 a 2006 ocitla ve finančních problémech. Nemohla plnit své závazky, dlužila za úvěry a obžalovaní začali vyrážet podle obžaloby klín klínem.