Celkem 4 383 případů vyřešili celníci blokovými pokutami v úhrnné výši 3 363 900 korun.

Šest set případů postoupili ke správnímu řízení. Více než tisíc řidičů využilo možnost zaplatit uloženou pokutu platební kartou. Tuto možnost vítají především cizinci.