Při obřadu nikdo nevznesl žádnou námitku a manželství tak bylo uzavřeno.

Že se však jedná o manželství nezákonné, zjistili až vlastním šetřením cizinečtí policisté z Ústí nad Labem. Nigeriec si totiž podal žádost o přechodný pobyt na území Česka za účelem sloučení rodiny a k tomu musel předložit zákonem dané náležitosti včetně oddacího listu. Policisté údaje prověřili a zjistili, že se Češka již v minulosti jednou provdala. Vzala si Egypťana a jejich sňatek byl veden na Zvláštní matrice v Brně.

Cizinečtí policisté s ženou zahájili trestní řízení za dvojí manželství a okresní soud v Ústí nad Labem ji odsoudil k trestu odnětí svobody na osm měsíců podmíněně se zkušební dobou na dva a půl roku.

Nejedná se však o ojedinělý případ pochybného manželského svazku. Vedle dvojího manželství jsou cizinečtí policisté na stopě také manželským párům, u kterých je podezření, že jejich motiv je pouze účelový.

Motivem pro uzavření účelového manželství s českým občanem bývá většinou vidina rychlého výdělku. Manželství s českým občanem je uzavřeno za úplatu, která je za sňatek s cizincem vyplacena. Objevují se i případy, že je cizinec nepravdivě uveden do rodného listu dítěte občana České republiky jako otec a pak si dělá nároky na pobyt v Česku.

Jedná se o snahu dosáhnout postavení rodinného příslušníka občana Evropské unie a snadněji tak získat povolení k pobytu. V obou případech se může jednat o trestný čin Napomáhání k neoprávněnému pobytu dle trestního zákoníku. Za takové jednání lze uložit trest odnětí svobody, dle závažnosti jeho následku, až na osm let.

Cizinečtí policisté namátkou zkoumají, zda se v případě žádosti o sloučení rodiny cizince s občanem České republiky nejedná pouze o účelové manželství. Ne vždy jsou motivem k uzavření manželství vzájemné city dvou lidí a takový sňatek může být jen snahou legalizovat cizinci pobyt na území České republiky.

ZPRACOVÁNÍ: Petr Synek, cizinecká policie