Kromě toho ale naopak hlasování ve volebním okrsku č.7, 8 a 9 je neplatné.

Velmi zajímavá je především část usnesení krajského soudu, ve kterém se zamítá návrh na neplatnost voleb jako celku.

Volič, který navrhoval, aby volby byly prohlášeny za neplatné, uváděl v návrhu, že k nezákonnému ovlivňování voleb došlo tím, že za příslib volby určitým způsobem v den konání voleb byl nabízen voličům menší finanční obnos. V tom bylo možné spatřovat nečestné a nepoctivé vedení volební kampaně v rozporu se zásadami dobrých mravů a morálky.

Jenže krajský soud v tomto bodu uvedl, že navrhovatel je bez šance: „Zákaz vedení nečestné a nepoctivé volební kampaně při volbách do zastupitelských sborů v České republice se vztahuje jen na volby do Parlamentu České republiky, když tento zákaz je zakotven toliko v ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, zatímco ve volebních zákonech pro volby do zastupitelstev obcí či zastupitelstev krajů není obsažen,“ uvedla v usnesení senátu krajského soudu soudkyně Štullerová.

Čili zákon o volbách do zastupitelstev obcí obsahuje podstatně méně pravidel týkajících se vedení volební kampaně než v případě vedení volební kampaně při volbách do Parlamentu České republiky.

Otázka, zda někdo mohl dostat nějakou stovku za příslib volby kterési strany, je proto zodpovězena ve prospěch šustících bankovek v kapse voliče: „… pojetí volební kampaně obchodně - tržním způsobem, spočívajícím v předávání finanční odměny za příslib hlasování určitým způsobem, není jednáním, které by představovalo nějaké porušení volebního zákona.

Pojetí volební kampaně obchodně - tržním způsobem totiž nelze subsumovat pod žádný ze 3 odstavců ustanovení § 30 citovaného (volebního) zákona. Z tohoto důvodu proto soud ani nemohl shledat naplnění základního předpokladu pro vyslovení neplatnosti voleb, a to je v rozporu s volebním zákonem,“ píše se v usnesení.

Návrh na neplatnost celých voleb do zastupitelstva města Jirkov konaných 15. a 16. října 2010 proto soud zamítl.

Soud ještě poznamenal, že bez ohledu na to, jak právní řád České republiky reguluje vedení volebních kampaní do jednotlivých zastupitelských sborů, nezanedbatelnou míru odpovědnosti za obsazení jednotlivých zastupitelských sborů nesou především samotní voliči.

Podle soudního senátu volič by měl v každých volbách pečlivě vyhodnocovat, jak se zachová. Soud v usnesení zdůraznil, že ať už na základě učiněné zkušenosti s jednotlivými volebními stranami či na základě reálnosti naplnění předvolebních slibů jednotlivých volebních stran, či na základě chování volební strany ve volební kampani, by měl poznat, zda ta která volební strana se neuchyluje jen k populistickým gestům. Tedy ke gestům zaručujícím jí jenom získání moci, aniž by ve skutečnosti usilovala o dosažení blaha pro své voliče.