Policisté v Ústeckém kraji mohli ztratit svého nejvyššího velícího muže – brigádního generála a doktora práv Jiřího Vorálka. Byl jedním z kandidátů na policejního prezidenta Policie ČR.

Kdyby byl Vorálek jmenován policejním prezidentem, vysoce postavení důstojníci na severu Čech by to brali jako ztrátu pro velení policie v Ústeckém kraji. Vorálek má totiž pověst profesionála, je všeobecně respektován a jeho podřízení mu věří. Což je dnes ve vysokých funkcích ve státní správě na pomezí zázraku.

Do čela policie byl nakonec zvolen Petr Lessy.

Slovo důstojníka

Vysoký policejní důstojník, který si nepřál být jmenován, pro Deník uvedl, že Vorálek byl v hledáčku vysoké policejní funkce v Praze již několikrát, ale nikdy nebyl jmenován.

„Vorálek není napojen na žádnou stranu a má pověst neúplatného, což v funkci, která je sice policejní, ale zároveň i politická, spíše minus. Proto si myslím, že nebude policejním prezidentem jmenován. Ale pokud jmenován bude, bude to signál, že to s reformou policie myslí vážně a nejde jenom o politickou komedii,“ uvedl důstojník.

Policejní ředitel

Vorálek je z Lounska, je ženatý, má dceru. Je sice policistou, ale má také klasické právní vzdělání, dlouhodobě pracoval jako kriminalista, má nejvyšší čtvrtý stupeň znalosti angličtiny, požadovaný v policejním sboru.

Policejní kariéru začínal v Mostě na tamním okresním úřadu vyšetřování, později tento úřad v Mostě vedl. Stal se také vedoucím krajského úřadu vyšetřování a nakonec severočeským policejním ředitelem.

Vorálek slouží u policie 29 let, krajským ředitelem je od roku 1993. Byl severočeským ředitelem, od 1. ledna 2010 po reorganizaci je ředitelem krajského policejního ředitelství pro Ústecký kraj. Policie v Libereckém kraji, která byla součástí ústeckého severočeského ředitelství, získala v roce 2010 vlastní krajské ředitelství v Liberci.

Do hodnosti brigádního generála Vorálka povýšil prezident Václav Klaus 8. května 2010 u příležitosti 65. výročí konce 2. světové války.

Vorálek varuje

Vorálkovi podřízení oceňují jeho věcné a nekompromisní komentování úspor v policii. Nejedná se jenom o Vorálkova prohlášení kolem dramatického snížení rozpočtu na letošní rok, ale jde v podstatě o trend zřetelný nejméně od roku 2005.

Co řekl:

Připomeňme si, co na téma policejních úspor Vorálek řekl. V roce 2005 uvedl v rozhovoru pro Deník:

Je šance, že se nebude muset sáhnout do současného stavu aktivních policistů?
V posledních pěti letech u nás odchází ze služebního poměru kolem 120 policistů ročně. Je jasné, že pokud nedojde k větší fluktuační vlně, nemůžeme na konci roku dosáhnout čísla 196. Na druhou stranu je pravda, že podle počtu podaných žádostí o uvolnění ze služebního poměru bychom na konci dubna tohoto roku měli mít podstav už 80 policistů.

Je tento způsob šetření racionální?
Velmi často se mluví o tom, že Policie ČR je rozhazovačná a mohla by ušetřit velmi snadno. Nevím, co může ušetřit ministerstvo a Policejní presidium. Jakékoliv škrty na krajské a okresní úrovni však povedou ke snížení výkonu služby nebo nezbytného servisu pro výkon služby. Je třeba si uvědomit, že Policie ČR už prošla radikálním zcivilněním, mnohem větším než např. hasiči a armáda. Prakticky od prvních úsporných balíčků není pro kraje a okresy zohledňováno velké zdražování tak významných komodit, jako jsou pohonné hmoty a energie.

Velmi často se v souvislosti s možnými úsporami mluví o tzv. výkonných a nevýkonných policistech.
Takzvaní nevýkonní jsou už jen například na operačních střediscích, na odboru kriminalistické techniky a expertiz a na analytických pracovištích. Redukcí těchto útvarů nebude dosaženo požadované úspory, ale hlavně, jejich redukce je prakticky nemožná bez jasného dopadu na tzv. výkonné složky. Zamýšlená redukce početních stavů, pokud bude realizována v nejhorší variantě, se s určitým časovým odstupem na práci Policie ČR projeví.

Deník, prosinec 2010:

Dosud na výkonu policie byl úbytek policistů znát na severu Čech méně než v jiných krajích. Ale tato situace se s omezením rozpočtu změní, objasněnost ve větší míře může poklesnout i u nás, zdůraznil Vorálek.

Přitom dosud se policie na severu Čech ve výkonnosti držela na špici. „Jeden kriminalista u nás má za rok za sebou dvakrát více práce než v jiných krajích,“ komentoval Vorálek situaci.