Trestní senát ústeckého krajského soudu kromě toho rozhodl tak, že některým poškozeným byla přiznána náhrada škody v trestním řízení, někteří byli odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních.

Uraženě odešla

Ale Vopatová něco takového nemohla vydýchat. Při odůvodňování rozsudku požádala o odvedení z jednací síně, že prý nebude poslouchat lži, co předsedkyně senátu čte. Odsuzuje nevinného člověka, hartusila Vopatová.

Takže si nevyslechla ani celé odůvodnění rozsudku. Eskorta ji odvedla z jednací síně a než se dveře zavřely, předsedkyně senátu Kamila Krejcarová dál pokračovala v přednášení odůvodnění rozsudku.

Vopatová ale o umělecký zážitek nepřijde, protože písemnou podobu rozsudku stejně dostane. Státní zástupkyně i obhájce (protože jeho klientka odešla poněkud předčasně ze soudní síně) si ponechali lhůtu pro podání odvolání.

Hana Vopatová (1964) z Kadaně získat podle obžaloby, a nakonec i podle rozsudku, řadou podvodů peníze od lidí, kteří jí půjčili na podnikání, nebo aniž jim je zúročila, případně měla zajistit za určitý obnos sjednání úvěru, ale ten lidé nikdy neviděli.

Již na začátku procesu Vopatová, která k soudu přijela z vazební věznice v Litoměřicích, u soudu uvedla: „Peníze, které skutečně dlužím v uvozovkách a mám k dispozici, budou vráceny… nejsem si vědoma, že bych se dopustila činu podvodu v jednotlivých skutcích, jak je uvedeno v obžalobě, tedy asi u 21 trestných skutků od 2002 do 2009. Je i v mém zájmu, aby se tato kauza vyřešila…už jsem 11 měsíců neviděla rodinu.“ Řekla to minulý rok, kdy byl proces zahájen.

Jak jsme již uvedli, při začátku procesu obžalovaná připomínala chytrou horákyni. Půjčila si peníze i nepůjčila, dlužila i nedlužila, něco přiznala, ale nebyl to podvod, dosud peníze nevrátila, ale ne v úmyslu, aby někoho poškodila.

Nic nespáchala

Předsedkyně senátu Jarmila Krejcarová se Vopatové zeptala, proč peníze nevrátila již dříve, než šla do vazby.

Obžalovaná odpověděla téměř s pláčem: „Měla jsem velké zdravotní problémy, i dcera, nebyla možnost, abych odjela pro peníze, měla jsem problémy, vydírání, psychické nátlaky. Peníze mám u svého kolegy, nechci říkat u koho, protože nemám na ty peníze papír, nechci, aby mi je nezapřel. Nemám vůbec nic, jenom exekuce…“ řekla a rozbrečela se a dodala: „Mám rozpůjčované peníze bez papíru a beze všeho mezi lidmi a podívejte se, jak jsem skončila…“

Uvedla, že ona si půjčovala peníze pro lidi a ti jí dluhy nesplácejí, a dokonce to obrátili proti ní, jako by jim ona dlužila.
Zajímavé během procesu bylo například, když se jí státní zástupkyně ptala, kde vzala peníze na dovolenou na Maledivách a třikrát v Egyptě, a jednou v tom byl i výlet do Izraele.

Obžalovaná tvrdila, že něco získala prodejem, něco z pojistky, také prodala po kratší době solnou jeskyni, kterou si zřídila a provozovala.