Tvrdí to státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, který podal obžalobu na Milana Chudomela (1950) z Liběšic.

Muž je obviněn, že nejméně v období let 2004 - 2005 jako zaměstnanec společnosti Mostecká uhelná, a.s. (nyní Czech Coal Services a.s.) v Mostě, v postavení investičního technika odboru pořízení a obnovy majetku při realizaci různých akcí, vědomě doporučoval dodavatelským společnostem jako subdodavatele neaktivní (fiktivní) společnosti.

Fiktivní firmy

Šlo o fiktivní společnosti Lobra, spol. s.r.o. z Prahy 4, Cefeida, s.r.o. z Prahy 2, Zedio Trading, s.r.o. z Prahy 2, Spring Investments, s.r.o. se sídlem Josefův Důl, Dolní Maxov 35, vše v úmyslu jejich neoprávněného obohacení.

Podle obžaloby přibrání podvodných společností jako subdodavatelů nepravdivě odůvodňoval jako požadavek svého zaměstnavatele - společnosti Mostecká uhelná. Dále prý zprostředkoval, aby smluvní dodavatelé obdrželi faktury vystavené uvedenými společnostmi za činnosti, které nebyly uskutečněny. Třeba za výkopové práce.

Obviněný si byl podle státního zástupce prý vědom, že na základě jeho podkladů, odsouhlasených jeho nadřízenými, budou fiktivní faktury hrazeny z finančních prostředků Mostecké uhelné. Proplacením fiktivních faktur způsobil zaměstnavateli škodu vypočítanou přesně na 6 329 032,50 korun.

Státní zástupce dokládá tuto trestnou činnost v 11 případech. Podle obžaloby je usvědčován zejména vnitřním auditem společnosti Mostecká uhelná a výslechy řady svědků.

Vinu odmítá

Chudomel, který pracoval ve firmě od roku 1979, nesouhlasí s obžalobou v celém rozsahu. Zdůraznil, že nikoho nepodvedl, od nikoho peníze nedostal, žádné podvodné faktury nedistribuoval. O falešných fakturách subdodavatelských firem nic nevěděl a neví. Vůbec nic neví ani o fiktivních firmách.
Bude proto konfrontován se svědky a s písemnými dokumenty, obvinění musí být jasně bezezbytku prokázáno. Protože v případě pochyby je právo na straně obviněného, a musí být obvinění zproštěn.

Plzeňská stopa

Případ problémových faktur proplacených Mosteckou uhelnou se dostal k soudu v souvislosti s vyšetřováním skupiny osob stíhaných pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Jde o případ vyšetřovaný Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality, expozitura Plzeň.

Plzeňští kriminalisté vyšetřují aktivity Romany Bultasové (Průchové), která měla v období let 1999 - 2005 padělat daňové doklady – tedy dodavatelské faktury. Byly vystaveny na fiktivní firmy, které sice existovaly, ale nevykonávaly žádnou činnost. Mezi nimi byly i ty, které figurují v ústecké obžalobě Chudomela.

Podle kriminalistů jednatelé těchto společností byli účelově podplacené osoby, třeba i bezdomovci. Fungovali jenom formálně, protože ve společnosti vůbec žádnou činnost nevyvíjeli. Tyto „manažérské bílé koně“ policie vyslechla jako svědky.

Faktury napsané Bultasovou byly dodávány různým firmám. Mělo jít o rozsáhlousíť distributorů, jejichž aktivita se objevila ve fakturách také u Mostecké uhelné společnosti.

Proces bude pokračovat výslechem svědků.