Lákali z žadatelů o půjčku peníze tím, že s nimi sepisovali žádosti v úmyslu půjčky jim neposkytnout, pouze od žadatelů podvodně vylákat odměny a poplatky spojené se zprostředkováním smluv.

Obvinění muži při jednání před soudem během tohoto týdne tvrdili, že klienti špatně vyplňovali své žádosti, takže za to nemohou. Z výpovědí poškozených – svědků ale vyplývá, že jim „radili“ při sepisování při uvádění různých údajů právě obvinění. A ti dobře věděli, co dělají.

Například koncem března 2006 v Mostě Sláma společně s Ješátkem jednali za společnost Pražské finance a uzavřeli zprostředkovatelskou smlouvu s mužem bydlícím v Postoloprtech. Starší muž měl zájem o finanční půjčku 600 tisíc Kč. Za zprostředkování smlouvy zájemce (klient) uhradil v hotovosti 20 tisíc Kč Slámovi, dále 20 tisíc Kč a 26 tisíc Kč Štichovi vystupujícímu za společnost UK real a dosud neznámému muži v kanceláři společnosti UK real ještě dalších 18 tisíc Kč za sepsanou smlouvu o poskytnutí majetkové záruky ze dne 11.4.2006.


Potom 7.7.2006 pro neposkytnutí úvěru z důvodu nedosažení výše záruky požadovaného úvěru od smlouvy odstoupil a dne 7.1.2008 byl rozhodčím nálezem vyzván k uhrazení 10 tisíc Kč s příslušenstvím jako nesplacené částky smluvní provize a oba obvinění muži z Postoloprt způsobili škodu 84 tisíc Kč a pokusili se způsobit mu ještě škodu ve výši 10 tisíc Kč.

V jiném případě, v září 2006 Sláma sepsal za společnost UK real, zastoupenou na základě smlouvy o obchodním zastoupení společností Pražské finance, smlouvu o půjčce Optimal na částku 600 tisíc se čtyřicetiletým mužem z Teplic. Muž za zprostředkování smlouvy uhradil Slámovi v hotovosti 10 tisíc a po schválení smlouvy o půjčce dalších 15 tisíc vkladem na bankovní účet. Při vyplňováním závazného prohlášení pro převod finančních prostředků – půjčka Optimal uvedl Janu Slámovi, že bydlí v družstevním bytě.

Sláma mu poradil, aby uvedl, že se jedná o byt v osobním vlastnictví s tím, že to není podstatné. Potom dostal dopis od jednatele společnosti UK real Štichy, že tímto nepravdivým údajem o bytu si zapříčinil nemožnost poskytnutí finanční půjčky. V souladu s čl. 10 smlouvy mu byla uložena smluvní pokuta ve výši 75 000 Kč, kterou neuhradil. Oba obvinění způsobili i bez toho muži škodu 25 tisíc Kč a pokusili se mu způsobit škodu ještě ve výši 75 tisíc za vymáhanou pokutu.