Na šest let odsoudil Martina Poborského ústecký krajský soud za podvody. Ale do vězení nepůjde. Alespoň ne zítra ani pozítří. Rozsudek totiž nestačí. Do světa putuje ještě mezinárodní zatýkací rozkaz. Poborský (1969), naposledy bytem Bžany na Teplicku, totiž již léta není k nalezení.

Na základě plné moci, udělené mu tehdejší předsedkyní představenstva jedné společnosti, za tuto společnost uzavřel v roce 2000 s mezinárodní firmou smlouvu o postoupení pohledávky za českou firmou z Plzně ve výši 118.016 USD, v přepočtu ve výši 4.671.181,30 Kč. Za postoupení pohledávky se zavázal zaplatit přes tři miliony, ale nezaplatil nic.

Naopak v září 2000 uzavřel s jednou zlínskou společností smlouvu o postoupení této pohledávky za 1.934.612,70 Kč. Smlouva byla uzavřena s podmínkou vyplacení částky v hotovosti k datu podpisu smlouvy. Peníze byly Poborskému vyplaceny a nic za to zlínská firma nedostala.

Dalšími podobnými machinacemi, tentokrát s padělanou smlouvou začátkem roku 2001 způsobil škodu dalším dvěma českým společnostem.
Celkem způsobil škodu za 1.638.045 USD, v přepočtu tehdy nejméně za 62.380.612,31 Kč.

Neviditelný

Poborský byl trvale hlášen na Teplicku. Od roku 2000 se však v místě trvalého bydliště nezdržoval, od roku 2001 přerušil i veškeré kontakty s příbuznými. Do poloviny roku 2001 se pohyboval na neznámém místě na území České republiky, potom zmizel.

Z posledního telefonického kontaktu a domněnek příbuzných osob bylo možné podle kriminalistů usuzovat na jeho pobyt ve světě.

Protože Poborský byl od poloviny roku 2001 podezřelý ze spáchání závažné majetkové trestné činnosti, byl proto na něj dne 28. 1. 2002 vydán Krajským státním zastupitelstvím v Ústí nad Labem souhlas k zadržení. Bylo po něm vyhlášeno celostátní pátrání, které bylo postupně rozšířeno i na území Slovenské republiky a do dalších států Evropské unie.

V obžalobě k Poborského neviditelnosti bylo uvedeno: „…byl si vědom, že svým úmyslným a kvalifikovaným jednáním podvodně získal majetkový prospěch velkého rozsahu, přičemž jeho jednání nemohlo zůstat dlouho utajeno. Byl si vědom, že v rámci následného trestního řízení by s největší pravděpodobností neunikl vazebnímu vyšetřování s hrozbou vysokého trestu a současně by přišel o zbývající výnosy ze své trestné činnosti. Z tohoto důvodu se proto stal pro ostatní nekontaktní a opustil okamžitě po získání posledních peněžních prostředků z trestné činnosti území České republiky.

Přestože průběžně probíhaly prověrky v rámci vyhlášeného pátrání a došlo k provedení všech dostupných úkonů, k osobě Martina Poborského se nepodařilo do zahájení trestního stíhání zjistit jakýkoliv konkrétní poznatek o jeho pobytu či činnosti. Z uvedeného důvodu tak obviněný Martin Poborský nebyl vyslechnut v žádném stadiu trestního řízení …“

Bílý kůň?

Nakonec byl odsouzen Poborský v nepřítomnosti. Otázkou zůstává, zda odsouzený muž byl jenom bílým koněm nastrčeným do kriminálních ekonomických machinací. Jako takový může být i navždy uklizen, proto jej nikdo nemůže nalézt.
Nebo si užívá to, co mu ještě zůstalo z podvodů.