V případě demonstrací na severu Čech o co jde? O rasismus, prudší reakci na zvýšenou kriminalitu nebo něco jiného?

Přinášíme z této ankety nejzajímavější odpovědi:

Tomáš Jiránek
Historik, působí na Filozofické fakultě v Pardubicích

Myslím, že když vezmu v úvahu účast místních obyvatel na akcích, správně je druhá možnost - tedy prudší reakce na zvýšenou kriminalitu části Romů. Krajní pravice toho samozřejmě jen využívá.

Ivan Jemelka
Pedagog na Univerzitě Jana Amose Komenského, Praha

Myslím, že spíše reakcí na zvýšenou kriminalitu Romů. Ale příčin bude víc, protože ta kriminalita nespadla z nebe, má svoje důvody, které spočívají v neschopnosti našich vlád řešit problémy romské menšiny.

Karel A. Novák
Sociální pracovník, Občanské sdružení Ester

Domnívám se, že ani jedna z nabízených možností nemíří ke kořenům problému. Ty bych hledal v chování vlády a na ni napojených zájmových skupin, které vede k systematické dekonstrukci jakékoli sociální politiky, legitimizuje předchozí chyby v oblasti sociálního začleňování a výrazně zvyšuje napětí ve společnosti. Pro úspěch takové politiky je potom výhodné označování konkrétních nepřátel a podpora polarizace ve vrstvách touto politikou nejvíce postižených. Tento trend byl výrazně patrný již v poslední předvolební kampani a v rétorice a konání zvolených politiků stále sílí. Tragédií je, že obyvatelé marginalizovaných měst a obcí si neuvědomují, že nepřítelem nejsou jejich sousedé, ale současný establishment, který se vzdal jakékoli odpovědnosti vůči občanům této země ve jménu hájení zájmů úzké vrstvy nejbohatších a nejvlivnějších.

Zdeněk Zbořil
Politolog, New York

Jsem už delší dobu v Americe a tak nevím, zda jsem o posledním dění v ČR dobře informován. Ale myslím, že s tím novým „anticiganismem“ je to stejné jako s jakýmkoli rasismem či přesněji nenávistí vůči „těm druhým“ kdykoli v minulosti. V ČR jsou společnost a stát v krizi a nejsnadnější se zdá být hledání viníků. Dnes jsou to Cikáni, před dvaceti lety to byli agenti StB. Všimněte si té podoby: ne estébáci nebo komunisté, kteří je řídili, ne ti, co jsou odpovědní za špatné životní podmínky Romů, ale „Cikáni“. Tak ale jednou dojde na „ódéesáky“ nebo „cyklisty“, jak se kdysi žertovalo. Ale musím kriticky uznat, že v New Yorku to není o tolik jiné tady zas za všechno můžou „barevní“ (Obama) nebo „bohatí židi“ (Bloomberg).

Karel Hudec
Přírodovědec, Brno

Jak dnes vidím otázky do ankety, myslím, že jsou „relevantní“ jen napůl. Rasismus ve vztahu k Romům je podle mého spíše biologického myšlení sekundární - viz celkem nerasisticky pojímaní Vietnamci, Mongolové aj. U Romů je to skutečně v prvé řadě nápadná nepřizpůsobivost, projevující se v několika bodech:
(a) hlučnost
(b) naprostá nepořádnost (nejen vybydlenost bytů) a
(c) neodpovědnost v zajišťování základních materiálních potřeb (jakýmkoliv způsobem na úkor společnosti, včetně neoddiskutovatelného vysokého procenta krádeží), k tomu pak (d) nedohlížení na vytváření pozitivních vzorců chování u dětí.
Jak tyto věci pozitivně napravit, nevím od toho tu je vládní zmocněnec. Rozhodně nepomůže zákaz hraní či přejmenování písně Cikánko ty krásná atp.