Jak jsme již informovali, bývalí celníci ústeckého celního úřadu Jiří Klaban a Marcel Hrabal byli ve středu odsouzeni do vězení: Klaban na 4 roky a Hrabal na 3,5 let. Dopustili se zneužití pravomoci úřední osoby, podvodu a přijetí úplatku. Součástí rozsudku bylo nejen propadnutí poloviny majetku, ale také vrácení 9000 korun maďarskému řidiči.

Více si můžete přečíst zde: Dva bývalí ústečtí celníci jdou za mříže

Řidič odsouzeným 25. února loňského roku na parkovišti u benzinové čerpací stanice Agip na D8 u Chlumce na Ústecku za překročení doby řízení zaplatil blokovou pokutu ve výši 10 000 Kč.

Později zjistil, že převzal blokový útržek v hodnotě 1000 Kč, jehož hodnota byla rukou přepsána na 10 000 Kč připsáním jedné nuly. Celníci odvedli 1000 Kč za pokutu od řidiče, který údajně na osobním automobilu neměl dálniční kupon. Jenže řidič ve skutečnosti seděl za volantem autobusu.

Ústecký okresní soud v rozsudku nařídil vrácení 9000 korun maďarskému řidiči a 1000 korun zaplacené pokuty může vymáhat v občansko právním řízení.

Zaplacená tisícikoruna totiž představuje právní hlavolam.

Maďarský řidič souhlasil se zaplacením pokuty ve výši 10 000 korun. Dostal ale útržek na 1000 korun. Také tato částka byla odvedena do státní pokladny. Oficiálně (podle dokladů) skutečně zaplatil 1000 korun. O 9000 korun přišel podvodem celníků.

Souhlasil, ale…

Souhlas řidiče je důležitým momentem. Řidič si byl vědom přestupku, souhlasil s pokutou a zaplatil ji. Tedy proti pokutě samotné nic nenamítal. Ohradil se později u celníků proti vydání blokového ústřižku za pouhých 1000 Kč, jenž byl ručně přepsán na hodnotu 10 000 korun.

Jenže celníci oficiálně odvedli 1000 Kč za pokutu od řidiče, který údajně na osobním automobilu neměl dálniční kupon. Přitom řidič ve skutečnosti seděl za volantem autobusu. Uvedli tedy nepravdivé údaje o způsobu a okolnostech provedení kontroly. Řidič, jenž souhlasil s pokutou, a zaplatil ji, byl reálný, popsané důvody pokutování byly smyšlené.

Otázka legálnosti

Otázkou je, zda pokuta je v této souvislosti vybrána legálně. K přestupku došlo, ale stát dostal tisícikorunu za oficiálně popsanou situaci, ke které nedošlo. Čili stát přijal peníze za pokutu, za něco, k čemu skutečně došlo, aniž by podmínky pokuty byly řádně celníky doloženy.

Pokuta je tedy hlavolamem pro právníky: Zda, a kdy se uložená pokuta za reálný přestupek (překročení doby řízení) stala nelegální platbou.

Tři možnosti

Ve hře jsou tři varianty výsledku sporu:

Tisícikorunová pokuta bude uznána oprávněnou, protože reálně došlo k souhlasu řidiče autobusu, že z jeho strany došlo k překročení doby řízení autobusu, byť administrativně došlo k chybnému vykázání pokuty ze strany celníků.

Nebo celý mechanismus udělení pokuty a výběru peněz byl nelegální a celníci zaplatí řidiči také škodu ve výši 1000 Kč.

Třetí variantou bude možné rozhodnutí, že stát vrátí 1000 korun maďarskému řidiči, a tuto částku bude vymáhat po celnících, kteří svým jednáním učinili výběr pokuty neplatný.

Zvláštní situace

Oslovení právníci považují problém s přestupkem za „docela zvláštní situaci“. Shodli se ale na nejpravděpodobnější variantě: Přestupek se skutečně stal, řidič o něm věděl, jednal úmyslně, pokud souhlasil s pokutou za překročení doby jízdy, a za to byl pokutován (bez ohledu na částku, kterou zaplatil).

Stát prostřednictví celníků tudíž vybral pokutu za skutečně spáchaný přestupek. Avšak přestupek byl chybně popsán celníky, kteří uvedli, že šlo o chybějící dálniční známku.

V konečné fázi na tom nezáleží, přestupek se prostě stal. Maďarský řidič proto nemá právo žádat vrácení tisícikoruny. Tento právní názor vychází z toho, že byl zájem státu narušen jednáním řidiče, který se při řízení vozidla dopustil přestupku. To, jak byl přestupek vykázán, na řidičově přestupkovém jednání nic nemění.

Nelze se odvolat

Pokud nejde o podvod, ale o zaplacení klasické pokuty, jestliže má řidič jakékoli výhrady k ukládané blokové pokutě, může s jejím uložením nesouhlasit. V takovém případě policista (celník) sepíše záznam o události a věc pak projedná příslušný obecní úřad ve správním přestupkovém řízení.

Pokud řidič s blokovou pokutou souhlasí a teprve později to chce odvolat, téměř nikdy neuspěje.

Na druhou stranu, ani nesouhlas s blokovou pokutou a volba správního řízení není bez rizika. Jestliže totiž bude v řízení prokázána vina řidiče, uložená sankce bude zpravidla vyšší než bloková pokuta a řidič navíc zaplatí i náklady správního řízení.